Drukuj

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22 – 28 lutego 2021 roku

W krajach Unii Europejskiej co roku 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Apelacyjny w Białymstoku po raz kolejny włączyły się w powyższe przedsięwzięcie.

W dniach 22 – 28 lutego 2021 roku osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstw udzielone zostaną informacje o przysługującym im uprawnieniach.

Mając na względzie konieczność zachowania reżimu sanitarnego związanego z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa, porady udzielane będą za pośrednictwem środków łączności na odległość, tj. Internet i telefon. Dyżury pełnione będą przez asystentów sędziego (w godz. 9.00-12.00) i kuratorów sądowych (godz. 12.00 – 15.00):

Należy również przypomnieć, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-02-18 11:01 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-02-18 11:05 Michał Gadomski Porównanie