KOMUNIKAT

Godziny urzędowania Sądu
Na podstawie Zarządzenia Nr A-021-58/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r.:

1. Ustalone zostają następujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku:od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2. Ustalone zostają następujące godziny przyjmowania interesantów poniższych komórkach organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku:
Biuro Obsługi Interesanta
- w każdy poniedziałek od 8:00 do 18:00
- od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00


Biuro Podawcze
- w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:00
- od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00


Kasa Sądowa
- w każdy poniedziałek od 8:00 do 17:30
- od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00


Punkt Wydawania Odpisów z Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
- w każdy poniedziałek od 8:00 do 18:00
- od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00


Czytelnia Akt
- w każdy poniedziałek od 8:00 do 18:00
- od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00


Czytelnia Akt przy Archiwum IX Wydziału Ksiąg Wieczystych
- od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

3. Opłaty sądowe można dokonywać na konta bankowe Sądu wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce Konta bankowe.
Zakupu e-znaków można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl.