Drukuj

W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 27 - 28 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 17 - 21 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 10 - 14 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 3 - 7 grudnia 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 26 - 30 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 19 - 23 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 13 – 16 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 5 - 9 listopada 2018 roku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 29 października - 2 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 22 – 26 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 15 – 19 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 15 października 2018 r., godz. 12:20, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 946/18 sprawa Stanisława Z. oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości). Termin: 16 października 2018 r., godz. 10:45, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 8 – 12 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 350/18 sprawa Stanisława K. Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 9 października 2018 r., godz. 8:30, s. XIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 9 października 2018 r., godz. 15:00, s. XI; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt I C 2183/18 sprawa o zapłatę przeciwko właścicielowi szkoły jazdy Lambo. Termin: 12 października 2018 r., godz. 9:00, s. VI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 303/18 sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 12 października 2018 r., godz. 9:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 1 – 5 października 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 2 października 2018 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 432/18 sprawa Konrada M. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na terenie Politechniki Białostockiej). Termin: 2 października 2018 r., godz. 8:50, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 24 – 28 września 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 231/18 sprawa Jana B. oskarżonego o czyn z art. 160 § 3 kk w zb. z art. 155 kk (zarzut nieumyślnego narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 10-cio miesięcznego dziecka w wyniku porażenia prądem). Termin: 25 września 2018 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 350/18 sprawa Stanisława K. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 25 września 2018 r., godz. 11:00, s. XIII; planowane jest zamknięcie przewodu sądowego i głosy stron;
 • sygn. akt III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 25 września 2018 r., godz. 11:15, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 406/18 sprawa Doroty T. oskarżonej o czyn z art. 217 § 1 kk (zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch małoletnich pokrzywdzonych na terenie szkoły). Termin: 25 września 2018 r., godz. 12:30, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 432/18 sprawa Konrada M. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk (zarzut dokonania rozboju na terenie Politechniki Białostockiej). Termin: 27 września 2018 r., godz. 11:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 10 – 14 września 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 253/18 (dawniej XV K 917/16) sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) Termin: 10 września 2018 rok, godz. 9:00, sala II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17) sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 11 września 2018 roku, godz. 9:45,  sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 27 - 31 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 28/17 sprawa Stanisława J. i innych oskarżonych o czyn art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne (sprawa prezesów spółdzielni mleczarskiej w Mońkach, wcześniej: III K 401/09, III K 1569/11, III K 633/15). Termin: 28 sierpnia 2018 roku, godz. 11.30, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 6 – 10 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17) sprawa Stanisława K. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk i inne (zarzut wyłudzenia świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego). Termin: 7 sierpnia 2018 roku, godz. 10:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17) sprawa Czesława M. oskarżonego o czyn z art. 233 § 1 kk (zarzut składania fałszywych zeznań). Termin: 7 sierpnia 2018 roku, godz. 14:15,  sala XI;  planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • III K 747/18 sprawa Marka D. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 kk (zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną).  Termin: 8 sierpnia 2018 roku, godz. 10:20,  sala III;  planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 30 lipca 2018 – 3 sierpnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 23 – 27 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 269/18 (dawniej VII K 209/17) sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem) Kolejny termin: 25 lipca 2018 roku, godz. 14:10, sala XXXIII;  planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 9 – 13 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 2 – 6 lipca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku nie będą rozpoznawane żadne sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów.


W dniach 25 – 29 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 18 – 22 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


Uprzejmie informujemy, iż przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 21 – 25 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 14 – 18 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 7 – 11 maja 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 16 – 20 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 19 – 23 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 12 – 16 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 5 – 9 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:


W dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-10 13:08 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-28 18:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 14:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-12 14:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-19 15:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-07 08:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-10 14:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-16 15:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-30 15:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-11 13:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-14 14:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-21 14:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-29 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-06 12:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-20 10:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-20 10:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-07-26 15:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-06 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:15 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-24 08:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-07 11:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-07 12:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 10:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-28 09:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-05 15:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-08 12:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-12 12:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-15 07:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-19 11:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-02 13:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-08 15:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-16 14:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-16 14:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-23 13:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-30 14:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-07 13:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-14 13:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-21 12:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:47 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-28 12:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 11:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-11 12:24 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-11 12:35 Michał Gadomski Porównanie