Drukuj

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału do którego składany jest wniosek.


 

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego wydziału.

74 1010 0055 2963 0040 3600 0001 - I Wydział Cywilny

47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 - II Wydział Cywilny

82 1010 0055 2963 0140 3600 0002 - II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna

20 1010 0055 2963 0040 3600 0003 - III Wydział Karny

55 1010 0055 2963 0140 3600 0003 - III Wydział Karny Sekcja ds. Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym

90 1010 0055 2963 0040 3600 0004 - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

63 1010 0055 2963 0040 3600 0005 - V Wydział Rodzinny i Nieletnich

36 1010 0055 2963 0040 3600 0006 - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

09 1010 0055 2963 0040 3600 0007 - VII Wydział Karny

79 1010 0055 2963 0040 3600 0008 - VIII Wydział Gospodarczy

52 1010 0055 2963 0040 3600 0009 - IX Wydział Ksiąg Wieczystych

25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów

95 1010 0055 2963 0040 3600 0011 - XI Wydział Cywilny

68 1010 0055 2963 0040 3600 0012 - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

41 1010 0055 2963 0040 3600 0013 - XIII Wydział Karny

84 1010 0055 2963 0040 3600 0015 - XV Wydział Karny

89 1010 0055 2963 0040 3600 0022 - Grzywny Funduszu Pracy

19 1010 0055 2963 0040 3600 0021 - Oddział Gospodarczy (najem, nocleg)

 

Rachunek główny dochodów budżetowych 85 1010 1049 0022 0622 3100 0000 w NBP O/O Białystok.


 

90 1130 1017 0021 1001 7090 0004 - konto do wpłat w PLN

63 1130 1017 0021 1001 7090 0005 - konto do wpłat w USD

47 1130 1017 0021 1001 7090 0002 - konto do wpłat w EUR

74 1130 1017 0021 1001 7090 0001 - konto do wpłat w CHF

20 1130 1017 0021 1001 7090 0003 - konto do wpłat w GBP
W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-21 13:03 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-04 13:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-23 08:26 Michał Gadomski Porównanie