Drukuj

Mediatorów wpisuje i skreśla na liście mediatorów Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój 117 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor, tel. 85 7459 255, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Mediatorzy stali

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


 Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

 

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.


Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów, organizacji społecznych i zawodowych oraz instytucji zajmujących się mediacją.