Drukuj

Bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem sporów drogą mediacji prowadzone są w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na I piętrze w pokoju B113. Pokój mediacji czynny jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.30-13.00 - grafik dyżurów.

W pokoju mediacji dyżurują zawodowi mediatorzy udzielający bezpłatnych informacji na temat mediacji.

Celem inicjatywy realizowanej we współpracy z podlaskim środowiskiem mediatorów jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzanie posiedzeń mediacyjnych (spotkań informacyjnych), o których stanowi kodeks postępowania cywilnego.

 

Program ma również podkreślać praktyczne zalety mediacji:

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich.

 

Dyżury mediatorów odbywają się:

 

Dyżury telefoniczne: 

 

Dyżur internetowy:

 

Dyżur internetowy - poprzez formularz zgłoszeniowy. Dyżur pełni Pan Bartosz Borowik.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-03-28 18:07 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 16:30 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 14:57 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-10 13:27 Michał Gadomski Porównanie