Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Sąd Rejonowy w Białymstoku publikuje sprawozdania finansowe.

Poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki

 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok:


Sprawozdania finansowe za 2022 rok:


Sprawozdania finansowe za 2021 rok:


Sprawozdania finansowe za 2020 rok:


Sprawozdania finansowe za 2019 rok:


Sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2019-05-08 11:19 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-05-08 11:26 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-08 12:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-08 12:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-24 09:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-24 09:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-24 09:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-08 12:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 14:01 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-13 13:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-12 15:05 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-05-09 13:02 Michał Gadomski Porównanie