Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • sędzia Tomasz Pannert - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Joanna Kobeszko - Przewodniczący wydziału
 • Anna Szurbak - Parfieniuk- Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Alina Krejza - Aleksiejuk
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Małgorzata Frankowska- Przewodniczący wydziału
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Krzysztof Kujawa
 • Katarzyna Małyszko
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych)
 • Tomasz Pannert - prezes sądu
 • Barbara Paszkowska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Piotr Wypych

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Beata Sopek - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Iwona Hulko (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Aleksandra Jamróz
 • Anna Komarewska
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Marta Barbara Rękawek-Pachwicewicz (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych)
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Aneta Kaftańska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Gutowska
 • Wojciech Jabłoński
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Maliszewski
 • Emilia Podgajecka - Cilulko

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Beziuk - Gawęcka
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Andrzej Gołaszewski
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Małgorzata Sawicka

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-03 20:38 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 12:16 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 12:18 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 12:23 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 15:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-07 19:09 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-16 09:07 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-21 11:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-23 15:18 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-06-19 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-01 09:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-10 07:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-08-10 15:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-03 09:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 10:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-01 09:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-02 09:25 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-02 07:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 08:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 11:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-03 08:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 21:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-13 07:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-01 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-01 08:20 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-07 09:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-28 12:02 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-31 10:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-31 10:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-31 14:34 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-01 09:02 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-21 07:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-29 10:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 07:37 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-03 11:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-11 13:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-24 13:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-24 13:01 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-24 13:01 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-25 11:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-04-27 14:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-23 13:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-03 13:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-03 09:46 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-01 12:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-15 14:33 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-07 13:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-05 09:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-18 15:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-01 10:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-05 12:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-05 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-17 13:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-15 13:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-01 09:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-01 08:41 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-18 08:01 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-09 13:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-10 10:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-17 12:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-12-14 10:00 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-04-27 10:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-04-29 12:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-05-20 14:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-20 08:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-02 08:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-02 13:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-07 13:02 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-01 08:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-06 08:30 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-03 08:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-05-18 08:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-06-07 15:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-31 15:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-01 07:43 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-01 11:11 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-10-02 10:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-03 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-03 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-06-17 10:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-07-05 10:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-07-09 10:26 Michał Gadomski Porównanie