Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Obsługa administracyjna:

specjalista ds. administracyjnych: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniach 17-21 czerwca 2024 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1420/23 sprawa Wiktora B. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (sprawa wypadku w przepompowni ścieków w gminie Łapy). Termin: 21 czerwca 2024 roku, godz. 11:00, s. IX; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Z uwagi na liczne zapytania prasowe Biuro Prasowe tutejszego Sądu informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. III Kp 1817/22 rozpoznał zażalenie pełnomocnika Igora Tuleyi na postanowienie Prokuratury Krajowej Wydziału Spraw Wewnętrznych w Warszawie z 29 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. 1001-14.Ds. 2.2021 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa.

W dniach 12-16 grudnia 2022 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1148/21 sprawa Krystiana Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk i inne (sprawa trzech mężczyzn oskarżonych o oszustwa metodą „na policjanta”). Termin: 12 grudnia 2022 r., godz. 12:30, s. XI.
 • sygn. akt XIII K 186/22 (uprzednio III K 253/18) sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305 § 1 kk i inne (zarzuty przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 13 grudnia 2022 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 2358/21 (uprzednio III K 1705/18) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 157 § 1 kk (sprawa policjanta związana z przekroczeniem granic obrony koniecznej). Termin: 13 grudnia 2022 r., godz. 12:45, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Białymstoku, rozpoznał wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o zastosowanie w stosunku do podejrzanego Sylwestra Z. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W ocenie Sądu, dotychczas zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Sylwestra Z. zarzucanych mu czynów.

Jednocześnie Sąd uznał, że zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie jest niezbędnym środkiem zapobiegawczym w przypadku tego podejrzanego albowiem nie zostało uprawdopodobnione istnienie szczególnych przesłanek procesowych warunkujących zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym ( np. obawa ucieczki lub ukrywania się, tzw matactwa procesowego, czy grożącej surowej kary pozbawienia wolności).

Postanowienie nie jest prawomocne.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym w sprawie o sygn. XIII K 1125/20 dot. Kazimierza M. oskarżonego o czyn z art. 217 § 1 kk (sprawa naruszenia nietykalności cielesnej poprzez odsłonięcie fragmentu piersi na wiecu wyborczym) tutejszy Sąd skierował ww. sprawę na rozprawę główną, której termin wyznaczył na 20 maja 2021 r., godz. 11:00, s. XIV.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym została rozpoznana sprawa o sygn. akt III K 134/21 dotycząca znęcania się nad zwierzęciem, w ten sposób, że w dniu 19 listopada 2020 r w Białymstoku oskarżony wyrzucił psa rasy „mieszaniec” z okna mieszkania położonego na 8 piętrze budynku, co w następstwie upadku z dużej wysokości spowodowało jego zejście śmiertelne i stanowi przypadek działania ze szczególnym okrucieństwem. tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Nadto, orzekł wobec oskarżonego zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 (piętnastu) lat i zasądził nawiązkę w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczony został oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w niniejszej sprawie. Oskarżony został zobowiązany do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu : kwotę 300 złotych tytułem opłaty i obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 815,20 złotych.


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym  została rozpoznana sprawa o sygn. akt XIII K 1736/20 dotycząca Daniela M. oskarżonego o to, że w dniu 27 grudnia 2017 r. w Białymstoku podczas przewożenia do izby wytrzeźwień oraz w Komisariacie IV Policji w Białymstoku, znieważył funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych między innymi w ten sposób, że wyzywał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził im pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę że będą spełnione, naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy Policji poprzez ugryzienie go w palec wskazujący lewej ręki  oraz poprzez oplucie jednego z funkcjonariuszy Policji tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zb. z art. 190 § 1 kk w zb. z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk

Sąd w dniu dzisiejszym wydał wyrok w którym uznał oskarżonego Daniela M. za winnego popełnienia zarzucanego czynu i wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie ww. kary Sąd warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata i oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora, zobowiązując oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Jednocześnie zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesięciu)  złotych tytułem opłaty oraz kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych za postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

W dniach 20-23 grudnia 2021 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1173/21 sprawa Rafała P. oskarżonego o czyn z art. 223 § 1 kk i inne (sprawa próby potrącenia policjanta podczas kontroli drogowej w Wasilkowie). Termin: 21 grudnia 2021 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że począwszy od 18 maja 2020 r., zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, w ramach współpracy z mediami, realizowane będą na uprzednio obowiązujących zasadach.

Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że współpracą z mediami w kwestii wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń lub sytuacji nadzwyczajnych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, tzw. koronawirusem, z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości zajmuje się Pani Agnieszka Borowska Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości (tel. 790 700 159).
 
Nadto, zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w ramach współpracy z mediami realizowane będą poprzez: publikowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku (www.bialystok.sr.gov.pl) informacji prasowych o toczących się postępowaniach sądowych i komunikatów dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku, oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez dziennikarzy w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź telefonicznej (tel. 609 303 080).

W dniach 14 - 18 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 14 grudzień 2020 r., godz. 11:45, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 18 grudzień 2020 r., godz. 11:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 7 - 11 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 7 grudzień 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 8 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.