Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

specjalista do spraw administracyjnych: Magdalena Karczewska

tel. 85 665 65 60

starszy sekretarz: Adrian Janczuk

tel. 85 665 63 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu dzisiejszym kontynuował postępowanie dowodowe w sprawie o sygn. III K 177/18 (poprzednia sygnatura VII K 79/18)  dotyczącej  Adriana K. i innych (w sprawie  występuje 5 oskarżonych m in  o czyny  : z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk, art. 177§2 kk  i inne. - m in wypadek z 20.08.2017 r. ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie ul. Antoniukowskiej/ Wierzbowej) . Została zarządzona przerwa w rozprawie głównej do dnia 22.05.2018 r., godz. 09:00, s. IV.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 18 marca 2018 r. rozpoznawał zażalenie obrońcy podejrzanego Jacka K. na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z 29 marca 2018 roku w sprawie PO II Ds. 4.2018 o zastosowaniu wobec podejrzanego Jacka K.  środków zapobiegawczych w postaci m in poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 złotych.

Sąd uznał, że zażalenie obrońcy podejrzanego częściowo zasługuje  na uwzględnienie i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wysokość orzeczonego wobec podejrzanego Jacka K. środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego określił na kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych, którą podejrzany winien wpłacić na wskazany w zaskarżonym postanowieniu rachunek bankowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku.  

Podstawą decyzji Sądu była sytuacja materialna podejrzanego oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

 

W dniach 23 – 27 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • III K 246/18 sprawa Adriana J. vel T. o czyn z z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 25 lutego 2013 roku do 13 czerwca 2013 roku w Białymstoku, Warszawie, Gdańsku i innych miastach na terenie Polski doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 34 650 zł. firmy pożyczkowe Vivus Finance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, OK. Money Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Regita Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, „Żyrafka Pożyczki” Sp. z o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz osoby, które nakłaniał do założenia rachunku bankowego Alior Banku S. A., za co osobom tym oferował zapłatę, następnie uzyskiwał dane osobowe i adresowe tych osób oraz dane dotyczące założonego rachunku pozwalające na dokonanie przelewu z tego rachunku i bez wiedzy posiadaczy rachunków na ich dane osobowe przez Internet zawierał umowy pożyczki z firmami pożyczkowymi Vivus Finance S p. z o. o., OK Money Poland S p. z o.o., Regita Sp. z o. o. i „Żyrafa Pożyczki” Sp. zo. o. Sp. k. wprowadzając przy tym w błąd pracowników wskazanych firm, co do osób rzeczywiście zaciągających pożyczki, w związku z czym pracownicy ci dokonywali przelewu kwot zaciągniętych pożyczek na założone w opisany powyżej sposób rachunki, z których podejrzany dokonywał przelewów tych kwot na rachunek swój i innych współsprawców, przy czym pożyczek tych nie spłacał). Publikacja orzeczenia: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 14:00, sala VI; (sędzia referent Justyna Gosiewska);
 • III K 350/18 (dawniej XV K 998/17)  sprawa Stanisława Krzysztofa Z. i innych o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 12 kk, i inne. (wyłudzenie świadczenia przesiedleniowego przez strażnika granicznego ) Kolejny termin  24  kwietnia 2018 roku, godz. 12:00, sala XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego (sędzia referent Beata Wołosik);
 • III K 303/18 (dawniej XV K 662/17)  sprawa Czesława M. o czyn z art. 233 § 1 kk ( fałszywe zeznania). Kolejny termin:  24 kwietnia 2018 roku, godz. 11:30, sala XI; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego  (sędzia referent Marcin Kęska);
 • III K 666/18 (dawniej XV K 245/18)  sprawa Piotra L. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne (w Białymstoku usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po wdarciu się na teren posesji zbliżył się do drzwi tarasowych domu, a po ich otwarciu przez pokrzywdzonego, wyjął z kieszeni przedmiot o wyglądzie pistoletu) Pierwszy termin: 27 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala II; (sędzia referent Barbara Paszkowska).

W dniach 16 – 20 kwietnia 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • XIII W 177/18 (dawniej VII K 79/18) sprawa Adriana K.i innych o czyn z art. 62 ust. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z  art. 178a §1 kk  oraz z art. 177§2 kk  i inne. (wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce przy rondzie dot. ul. Antoniukowskiej)  Kolejny termin: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala IV; planowane jest kontynuowanie postępowania dowodowego. W sprawie wyznaczono kolejny termin na rozprawy na 22 maja 2018 roku, godz. 9:00, sala IV;  (sędzia referent Alina Dryl);
 • III Kp 710/18 posiedzenie w przedmiocie rozpoznania  zażalenia na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego wobec Jacka K.. Pierwszy termin: 18 kwietnia 2018 roku, godz. 9:00, sala B127;  (sędzia referent Anna Jacyniewicz);

W dniu 27.03.2018 roku przed Sądem Rejonowym w Białymstoku odbył się pierwszy termin rozprawy głównej w sprawie o sygn. VII K 79/18 dotyczącej Adriana K. i innych oskarżonego między innymi o to, że dniu 20 sierpnia 2017 r. w Białymstoku prowadził samochód znajdując się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy jadąc kolejno ulicami Jagienki, Poleską, Botaniczną, Knyszyńską, Dąbrowskiego i Antoniukowską tj o przestępstwo z art. 178a § 1 kk

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.