Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Linki do poniższych ogłoszeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Ogłoszenia:
BI XII NS-REJ. KRS 8407/18/80457 kB2022-06-28
BI XII NS-REJ. KRS 2317/19-60183 kB2022-06-28
BI XII NS-REJ. KRS 15171/17/13384 kB2022-06-23
BI XII NS-REJ. KRS 6835/18/22757 kB2022-06-23
BI XII NS-REJ.KRS 3907/21/93484 kB2022-06-21
BI XII NS-REJ.KRS 3178/21/77484 kB2022-06-21
BI XII NS-REJ.KRS 4460/21/61985 kB2022-06-21
BI XII NS-REJ.KRS 3613/21/34863 kB2022-06-21
BI XII NS-REJ. KRS 753/21/52097 kB2022-06-01
BI XII NS-REJ. KRS 729/21/96365 kB2022-05-30
BI XII NS-REJ. KRS 2434/22/12172 kB2022-05-30
BI XII NS-REJ. KRS 6443/18/34290 kB2022-05-26
BI XII NS-REJ. KRS 12444/21/44695 kB2022-05-25
BI XII NS-REJ. KRS 10250/21/81983 kB2022-05-25
BI. XII NS-REJ. KRS 10873/20/26799 kB2022-05-24
BI XII Ns-Rej. KRS 11665/21/620184 kB2022-05-09
BI XII NS-REJ. KRS 12942/20/146351 kB2022-05-05
BI XII NS-REJ. KRS 1945/22/277185 kB2022-05-05
BI XII NS-REJ. KRS 131/21/470288 kB2022-05-05
BI XII NS-REJ. KRS 61-21-332262 kB2022-05-05
BI XII NS-REJ.KRS 7585/21/580106 kB2022-04-27
BI XII NS-REJ.KRS 6440/18/139103 kB2022-04-27
BI XII NS-REJ. KRS 1500/22/584124 kB2022-04-07
BI XII NS-REJ. KRS 10375/20/564108 kB2022-04-07
BI XII NS-REJ. KRS 11852/20/295272 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ. KRS 11219/20/212270 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ. KRS 10925/21/568185 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ. KRS 10098/21/109124 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ. KRS 7317/21/933107 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ. KRS 892/22/507124 kB2022-04-04
BI XII NS-REJ.KRS 7048/21/994107 kB2022-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 6437/18/625103 kB2022-03-29
BI XII NS-REJ. KRS 10717/20/844265 kB2022-03-09
BI XII NS-REJ. KRS 11080/20/648349 kB2022-03-09
BI XII NS-REJ. KRS 4817/18/245189 kB2022-03-09
BI XII NS-REJ. KRS 5382/20/030123 kB2022-03-09
BI XII NS-REJ. KRS 3056/20/226202 kB2022-03-09
BI XII NS-REJ. KRS 6436/18/22477 kB2022-03-03