Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI XII NS-REJ. KRS 5307/20/467187 kB2021-10-11
BI XII NS-REJ. KRS 8569/21/613184 kB2021-10-05
BI. XII NS-REJ. KRS 283/20/975107 kB2021-09-30
BI. XII NS-REJ. KRS 2566/21/984108 kB2021-09-02
BI. XII NS-REJ.KRS 760/17/655107 kB2021-08-30
BI. XII NS-REJ.KRS 5097/20/053107 kB2021-08-30
BI XII NS-REJ. KRS 3303/21/724108 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 4833/20/260105 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 3742/21/011107 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 3863/21/155108 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 5099/20/855184 kB2021-08-13
BI XII NS-REJ. KRS 3575/16/989275 kB2021-08-12
BI XII NS-REJ. KRS 4895/20/988103 kB2021-08-12
BI XII NS-REJ.KRS 2204/20/950125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 8655/20/786125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 165/21/037125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ. KRS 11281/20/251185 kB2021-07-15
BI XII NS-REJ. KRS 4824/20/340187 kB2021-07-02
BI XII NS-REJ. KRS 4836/20/463185 kB2021-07-02
BI. XII Ns-Rej. KRS 6214/21/558271 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6215/21/959289 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6432/18/620184 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6372/21/783260 kB2021-07-01
BI. XII NS-REJ. KRS 6435/18/823191 kB2021-06-30
BI. XII NS-REJ. KRS 6429/18/106191 kB2021-06-30
BI XII NS-REJ KRS 4762/20/721415 kB2021-06-24
BI XII NS-REJ. KRS 102/20/905188 kB2021-06-23
BI. XII NS-REJ. KRS 4333-20-755411 kB2021-06-21
BI XII NS-REJ.KRS 4417/20/818424 kB2021-06-17
BI XII NS-REJ.KRS 4091/20/576258 kB2021-06-10
BI XII NS-REJ. KRS 5302/18/485104 kB2021-05-31
BI XII NS-REJ. KRS 6427/18/304182 kB2021-05-31
BI XII NS-REJ. KRS 3633/20/987424 kB2021-05-24
BI XII NS-REJ. KRS 343/20/792427 kB2021-05-24
BI XII NS-REJ. KRS 3867/20/756179 kB2021-05-21
BI XII NS-REJ. KRS 5930/21/232270 kB2021-05-21
BI XII NS-REJ. KRS 2656/20/761255 kB2021-05-14
BI XII Ns-Rej KRS 182/20/473419 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 670/20/855409 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 1112/20/297411 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 287/20/579424 kB2021-05-11