Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI.XII Ns-Rej. KRS 12065/17/102270 kB2019-12-10
BI.XII Ns-Rej. KRS 363/18/457191 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 18830/17/368361 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 16798/17/259364 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 18300/17/900192 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 15498/17/885194 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 274/18/078269 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 2982/19/449188 kB2019-11-20
BI.XII Ns-Rej. KRS 2982/19/449188 kB2019-11-20
BI.XII Ns-Rej. KRS 15098/17/481270 kB2019-11-05
BI.XII Ns-Rej. KRS 15497/17/484192 kB2019-11-05
BI.XII Ns-Rej. KRS 11225/18/952270 kB2019-10-31
BI.XII Ns-Rej. KRS 9310/19/291298 kB2019-10-29
BI.XII Ns-Rej. KRS 9304/19/574227 kB2019-10-29
BI.XII Ns-Rej. KRS 9287/19/244228 kB2019-10-25
BI.XII Ns-Rej. KRS 9287/19/244228 kB2019-10-25
BI.XII Ns-Rej. KRS 9170/19/015308 kB2019-10-25
BI.XII Ns-Rej. KRS 9166/19/100306 kB2019-10-25
BI.XII Ns-Rej. KRS 8811/19/126304 kB2019-10-24
BI.XII Ns-Rej. KRS 8619/19/132305 kB2019-10-24
BI.XII Ns-Rej. KRS 8981/19/474304 kB2019-10-24
BI.XII Ns-Rej. KRS 8061/19/923304 kB2019-10-23
BI.XII Ns-Rej. KRS 8618/18/731307 kB2019-10-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 8128/19/547309 kB2019-10-21
BI.XII Ns-Rej. KRS 8160/19/623269 kB2019-10-21
BI.XII Ns-Rej. KRS 7908/19/642306 kB2019-10-21
BI.XII Ns-Rej. KRS 8461/19/327268 kB2019-10-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 7888/19/109306 kB2019-10-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 7638/19/302307 kB2019-10-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 8372/19/948269 kB2019-10-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 7563/19/159269 kB2019-10-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 6981/19/332272 kB2019-10-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 7907/19/241272 kB2019-10-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 7916/19/161268 kB2019-10-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6889/19/439270 kB2019-10-15
BI.XII Ns-Rej. KRS 6439/19/430271 kB2019-10-15
BI.XII Ns-Rej. KRS 6897/19/958272 kB2019-10-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 6433/19/024273 kB2019-10-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 7351/19/834267 kB2019-10-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 6583/19/730270 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 7562/19/758268 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6442/19/944271 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6256/19/667270 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6430/19/821271 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 7353/19/636271 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6440/19/142268 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6434/19/425271 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6259/19/870272 kB2019-10-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 6250/19/261192 kB2019-09-19
BI.XII Ns-Rej. KRS 6252/19/063193 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6255/19/266194 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6254/19/865194 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6399/19/255194 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6432/19/623188 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6248/19/148191 kB2019-09-17
BI.XII Ns-Rej. KRS 6253/19/464193 kB2019-09-17