Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI XII Ns-Rej KRS 182/20/473419 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 670/20/855409 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 1112/20/297411 kB2021-05-11
BI XII Ns-Rej KRS 287/20/579424 kB2021-05-11
BI XII NS-REJ. KRS 2994/21/549269 kB2021-04-08
BI XII NS-REJ. KRS 1152/20/581268 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 4851/18/123167 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 4848/18/609168 kB2021-03-30
BI XII NS-REJ. KRS 11775/19/065268 kB2021-03-29
BI XII NS-REJ. KRS 11604/19/316269 kB2021-03-26
BI XII NS-REJ. KRS 11288/19/084270 kB2021-03-23
BI XII NS-REJ. KRS 2040/21/431268 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2311/21/172269 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2872/21/004268 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 2965/19/010191 kB2021-03-16
BI XII NS-REJ. KRS 11770/19/060191 kB2021-03-15
BI XII NS-REJ. KRS 17087/17/901203 kB2021-03-15
BI XII NS-REJ. KRS 19525/17-820192 kB2021-03-12
BI XII Ns-Rej. KRS 11039/19/678269 kB2021-03-11
BI. XII NS-Rej. KRS 313/18/852193 kB2021-03-08
BI XII NS-REJ. KRS 8281/17/761190 kB2021-03-04
BI XII NS-REJ. KRS 11114/19/132267 kB2021-03-04
BI XII N-SREJ. KRS 11012/19/229268 kB2021-03-01
BI XII N-SREJ. KRS 5018/18/909193 kB2021-03-01
BI XII NS-REJ. KRS 11040/19/390268 kB2021-03-01
BI XII NS-REJ. KRS 10981/19/913340 kB2021-02-22
BI XII NS-REJ. KRS 64/21/535270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 987/21/289270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 754/21/921270 kB2021-02-15
BI XII NS-REJ. KRS 8262/17/520268 kB2021-02-10
BI. XII Ns-Rej. KRS 10950/19/549190 kB2021-02-05
BI XII NS-REJ. KRS 5303/20/863187 kB2021-02-03
BI XII NS-REJ KRS 4849/18/010138 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 12361/16/798263 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 5138/18/652158 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 10949/19/837271 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ KRS 12326/20/502187 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ. KRS 1131/18/561266 kB2021-02-02
BI XII NS-REJ.KRS 8109/17/300190 kB2021-01-28
BI XII Ns-Rej. KRS 17624/17/378190 kB2021-01-22
BI XII NS-REJ. KRS 10891/19/133180 kB2021-01-04
BI XII NS-REJ. KRS 12026/18/222318 kB2020-12-29
BI XII NS-REJ. KRS 8185/20/244189 kB2020-12-28
BI XII NS-REJ. KRS 11217/20/410189 kB2020-12-28
BI XII NS-REJ. KRS 11500/18/608231 kB2020-12-22
BI XII NS-REJ. KRS 12143/20/739189 kB2020-12-21
BI XII NS-REJ. KRS 9781/20/317187 kB2020-12-21
BI XII NS-REJ. KRS 10479/19/295268 kB2020-12-21
BI XII NS-REJ. KRS 7201/20/102192 kB2020-12-17
BI XII NS-REJ. KRS 4890/20/983269 kB2020-12-16
BI XII NS-REJ. KRS 6334/20/298268 kB2020-12-16
BI. XII NS-REJ. KRS 3362/20/246190 kB2020-12-15
BI XII Ns-Rej. KRS 10431/19/803274 kB2020-12-14
BI XII NS-REJ. KRS 10429/19/690268 kB2020-12-11
BI XII NS-REJ. KRS 8114/20/596269 kB2020-12-11
BI XII NS-REJ. KRS 4330/20/552267 kB2020-12-11
BI XII NS-REJ. KRS 2654/20/959188 kB2020-12-11
BI XII NS-REJ. KRS 12399/17/972269 kB2020-12-11
BI XII NS-REJ. KRS 13755/17/559269 kB2020-12-10
BI XII Ns-Rej. KRS 12078/17/626268 kB2020-12-09
BI. XII Ns-Rej. KRS 1044/20/961270 kB2020-12-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 4821/20/160168 kB2020-12-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 4823/18/962175 kB2020-12-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 4847/18/208169 kB2020-12-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 10890/19/732270 kB2020-12-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 4825/18/764167 kB2020-12-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 15101/17/886270 kB2020-12-01