Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw oraz w pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Termin składania ofert ustalono na dzień: 06.03.2023 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Termin składania ofert ustalono na dzień: 01.03.2024 r. na godz. 13:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym na dostawy (zakup oraz odnowienie)  certyfikatów kwalifikowanych wraz z certyfikatami niekwalifikowanymi.


Termin składania ofert ustalono na dzień: 16.02.2023 r. na godz. 10:00.

Termin składania ofert ustalono na dzień: 21.02.2023 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw oraz w pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Termin składania ofert ustalono na dzień: 07.02.2023 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na: „realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania: G.262.4.2024
Termin składania ofert ustalono na dzień: 26 stycznia 2024 r. godz. 10:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/