Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Białymstoku kadencji 2024-2027:

 • Laszkiewicz Witalis Andrzej - Przewodniczący
 • Moczulska Alicja - Zastępca Przewodniczącego
 • Dudel Mirosława - Zastępca Przewodniczącego
 • Marcińczyk Edyta - Członek
 • Hutnik Helena - Członek
 • Lipińska Helena - Członek
 • Martyniuk Irena - Członek
 • Tomicka Dorota - Członek

 Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że należności dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych wynoszą:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 184,95 zł;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie, środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 17,51 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-01-10 11:59 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 13:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 13:33 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 13:34 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 13:35 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-10 13:35 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-01-10 13:58 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-01-13 08:09 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-24 12:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-07-15 15:02 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-25 15:28 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-25 15:28 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-25 15:29 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2021-03-16 12:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2023-09-20 15:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
2024-04-15 14:15 Michał Gadomski Porównanie