Informacja o tłumaczach przysięgłych z obszaru całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-02-22 10:04 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-19 17:54 Anna Tworkowska Porównanie