Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości oraz o terminie wykonywanych przez nich czynności opisu i oszacowania są dostępne na portalu www.licytacje.komornik.pl, a także zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 955 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2020.1575 ze zm.) Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Ogłoszenia:
Pierwsza licytacja nieruchomości ED KM 1283/21554 kB2022-07-01
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 954/20 miejsce postojowe nr 562 kB2022-07-01
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 954/20 miejsce postojowe nr 862 kB2022-07-01
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 954/20 miejsce postojowe nr 1062 kB2022-07-01
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 954/20 lokal63 kB2022-07-01
Pierwsza licytacja ze spół własnoś prawa do loklau Km 159/1888 kB2022-06-27
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 1033/192154 kB2022-06-27
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 1809/2063 kB2022-06-23
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 920/1362 kB2022-06-23
Pierwsza licytacja udziału 1/6 w nieruchomości V Km 1779/1889 kB2022-06-20
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 1681/20132 kB2022-06-09
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 3397/19122 kB2022-06-03
Pierwsza licytacja nieruchomości ED Km 654/19171 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości ED Km 1452/19143 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego GKm 54/21169 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja ze spółdz własnościowego prawa do lokalu AKB GKm 138/2062 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 2109/2161 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 27/2163 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB Km 612/2062 kB2022-06-02
Druga lictacja nieruchomości AKB GKm 147/2081 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości AKB GKm 164/2187 kB2022-06-02
Pierwsza licytacja nieruchomości ED Kmp 46/14117 kB2022-05-23