Bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych rozwiązywaniem sporów drogą mediacji prowadzone są w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na I piętrze w pokoju B113. Pokój mediacji czynny jest od poniedziałku do piątku zgodnie z grafikiem dyżurów - grafik dyżurów.

W pokoju mediacji dyżurują zawodowi mediatorzy udzielający bezpłatnych informacji na temat mediacji.

Celem inicjatywy realizowanej we współpracy z podlaskim środowiskiem mediatorów jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzanie posiedzeń mediacyjnych (spotkań informacyjnych), o których stanowi kodeks postępowania cywilnego.

 

Program ma również podkreślać praktyczne zalety mediacji:

 • umożliwienie zwaśnionym stronom swobodnej rozmowy, która może doprowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania,
 • skrócenie czasu trwania postępowania sądowego,
 • obniżenie kosztów procesu.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich.

 

Dyżury zdalne codziennie w godz. 9.00-17.00

 • Mediator Halina Borys-Pakieła
 • - tel. 609 269 554
  - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - mediacje cywilne (podział majątku, podział spadku)
  - mediacje rodzinne (rozwód, alimenty, kontakty i sprawy dot. dziecka)
  - karne
 • Mediator Jolanta Jasińska
 • - tel.  602 487 732
  - mediacje cywilne, rodzinne, karne

 

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

 

Jakie są zasady mediacji?

Wyróżnia się następujące zasady mediacji:

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Mediatorów wpisuje i skreśla na liście mediatorów Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój 117 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor, tel. 85 7459 255, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.