Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III Ko 207/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: XI C 630/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu
Sygnatura sprawy: II C 1618/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 80/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 2340/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 792/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 255/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 14:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 1150/21 III K 947/20 kdł. 252/2021/K3 RKS- 340/2020/318000/CZS2/Ż
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 962/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-07-26
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: II C 1272/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 13:20
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 2738/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-07-26
Sala: 28
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII W 1043/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV RC 297/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-07-26
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1068/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: XIII K 367/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-07-26
Sala: 10
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 1149/21 III K 947/20 kdł. 251/2021/K3 RKS- 340/2020/318000/CZS2/Ż
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:48
Sygnatura sprawy: II Ns 481/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-07-26
Sala: 13
Godzina: 08:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1072/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1981/21 III K 2036/19 kdł. 1421/2021/K3 PR Ds 3325.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1152/21 III K 924/20 kdł. 254/2021/K3 RKS-42/2020/318000/CZS2/AS
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:47
Sygnatura sprawy: IV RNs 963/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-07-26
Sala: 6
Godzina: 09:10
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IIIKo 1151/21 III K 924/20 kdł. 255/2021/K3 RKS-42/2020/318000/CZS2/AS
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:46
Sygnatura sprawy: III Ko 223/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: B 127
Godzina: 12:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: VIII GC 573/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie- zwrot
Sygnatura sprawy: II Ns 258/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-07-26
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 625/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2179/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: XIII K 757/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1452/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 1672/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 403/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII W 452/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 1740/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: B 127
Godzina: 13:00
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące
Sygnatura sprawy: XIII K 673/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VIII GNc 2141/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Łukasz Kosiński
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: nakaz zapłaty w post. upominawczym
Sygnatura sprawy: XIII W 508/21
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1128/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 08:15
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 925/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-07-26
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II C 748/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-07-26
Sala: 24
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 1746/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VI P 8/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: XIII K 986/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska, Ewa Dakowicz
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1803/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 1127/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 364/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VI P 84/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IV Nsm 572/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-07-26
Sala: 19
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 2453/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-07-26
Sala: 13
Godzina: 13:35
Uwagi: oddalono powództwo
Sygnatura sprawy: II Ns 635/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2021-07-26
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: dokonano oględzin
Sygnatura sprawy: III K 1144/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII W 392/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 08:20
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: IIIKo 179/21 II KA 471/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI P 100/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie umorzono - ugoda
Sygnatura sprawy: XIII K 545/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 232/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 08:45
Uwagi: post. - umorzenie WŁ
Sygnatura sprawy: VI U 104/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Lucyna Jastrzębowska, Witalis Andrzej Laszkiewicz
Data: 2021-07-26
Sala: 30
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: XIII K 301/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 534/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok dpk
Sygnatura sprawy: II Ns 119/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-07-26
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 595/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok 335 § 2 kpk
Sygnatura sprawy: II Ns 66/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2021-07-26
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 898/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 363/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 754/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2021-07-26
Sala: 14
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 260/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: III W 965/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-07-26
Sala: 2
Godzina: 14:40
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 366/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2021-07-26
Sala: 11
Godzina: 12:15