Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: II C 2913/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 625/21 III W 1405/20 kdł. 2359/2020/K3 RSOW 6473.20.JZ, RSOW 6474.20.JZ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 947/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-03-02
Sala: 1
Godzina: 09:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 405/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1415/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 20
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: II C 2351/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-03-02
Sala: 24
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XIII K 1758/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III Kp 2740/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 105/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 470/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1719/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 12:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 112/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV Cps 49/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: zwrot bez wykonania
Sygnatura sprawy: XI C 2764/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 155/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 412/21 III K 232/20 IIIWu 153/2020 PR Ds 227.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: XIII K 939/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-03-02
Sala: 1
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IIIKo 626/21 III K 1805/20 kdł. 228/2021/K3 Ds 1737/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII W 297/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 2656/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 86/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: nie uwzględniono wniosku
Sygnatura sprawy: XI Ns 421/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2021-03-02
Sala: 12
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 154/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 10:45
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI C 2092/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 116/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: II C 1556/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 1146/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 1039/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: II Ns 100/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 2523/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 2272/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: IIIKo 2632/20 III K 1030/19 IIIWu 99/2020 Ds 1213/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 14:25
Sygnatura sprawy: II C 2011/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 296/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: III K 1304/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 2655/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 10:20
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 745/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 14:10
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: III K 2353/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: VI P 286/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Dorota Popławska, Monika Piotrowska-Śliwińska
Data: 2021-03-02
Sala: 31
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 422/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 2178/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 11:55
Sygnatura sprawy: II C 547/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1364/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: VIII GC 950/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2021-03-02
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 334/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: III K 2491/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: II C 1820/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-03-02
Sala: 32
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 352/21 III K 663/20 IIIWp 47/2021 Ds 15/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III Kp 332/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: XI Ns 1066/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 11:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 582/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1795/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 2544/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 08:00
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: III K 1614/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: II C 1456/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-03-02
Sala: 32
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1521/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: III Kp 367/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: III K 19/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 11
Godzina: 11:45
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: I C 1282/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: III K 2038/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II Ns 1092/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-03-02
Sala: 32
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 2515/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 08:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII Ko 3185/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 12:15
Uwagi: wykonano odezwę
Sygnatura sprawy: IIIKo 3263/20 III K 1199/20 IIIWp 536/2020 PR Ds 881.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1177/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Co 127/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 12:30
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: VIII GC 1012/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 844/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 09:50
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III Ko 3260/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano z wokandy (posiedz.)
Sygnatura sprawy: III K 1149/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IV Nsm 80/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1209/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 1629/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1458/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 08:10
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 112/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 2203/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 59/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 1148/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 08:15
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IV RC 983/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 20
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 276/21 II K 385/20 IIIWo 333/2020 2 Ds 614/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 85/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: XI C 2499/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RNs 1967/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 19
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 2247/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Co 42/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: III K 1378/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GC 242/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 1228/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 2111/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 543/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 2553/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 1656/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI C 2522/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie o przekazaniu wg właściwości
Sygnatura sprawy: III K 1609/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 12:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GC 2588/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 3130/20 III K 1935/19 kdł. 502/2020/K3 Ds 2894/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: XI C 1994/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII W 111/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk, Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 08:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GUp 244/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 6
Godzina: 13:45
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: I Ns 845/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RC 89/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2199/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 81/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 13:20
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GCps 85/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 09:45
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 336/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII K 1009/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 08:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 2187/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 2078/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: III K 2145/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: II Ns 507/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 158/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Dorota Popławska, Monika Piotrowska-Śliwińska
Data: 2021-03-02
Sala: 31
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 2696/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 1995/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 120/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 958/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 1027/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II Ns 2522/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 09:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II C 1738/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2021-03-02
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II C 2442/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 10:20
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: IV RC 758/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI Ns 177/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 1632/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 668/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1131/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XI C 2411/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 1611/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 296/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 3090/20 III K 1349/18 kdł. 934/2019/K3 PR Ds 546.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: XIII K 96/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1902/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 2306/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 1806/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI Cps 3/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2021-03-02
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: zwrot bez wykonania
Sygnatura sprawy: VIII GC 1346/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Co 118/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2021-03-02
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 123/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 2661/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 1830/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1222/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 11:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 1386/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2021-03-02
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1406/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 09:40
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: VIII GC 1665/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1081/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1368/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: III Kp 2770/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1295/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 09:40
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III Kp 2742/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 1049/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska, Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 956/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: I C 1658/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1862/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 11:20
Uwagi: odwołano z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 408/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Dorota Popławska, Monika Piotrowska-Śliwińska
Data: 2021-03-02
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV RC 874/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 12:00
Uwagi: w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia - NIE LICZYĆ
Sygnatura sprawy: II Ns 818/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1605/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 2327/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 09:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1331/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: II C 2565/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 1177/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XIII K 919/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GUp 93/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2021-03-02
Sala: 6
Godzina: 14:30
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: III K 2474/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 09:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV Nsm 106/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: XI Ns 1049/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska, Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 3004/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 2105/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 1862/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 43/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 08:20
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: III K 1851/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 11
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III K 2140/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GUp 8/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Katarzyna Dąbrowska-Doroszczyk
Data: 2021-03-02
Sala: 6
Godzina: 13:00
Uwagi: Odroczenie ogĹ‚oszenia orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 232/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: XIII K 25/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok dpo
Sygnatura sprawy: III K 128/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII W 80/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 13:50
Uwagi: wyrok dpo
Sygnatura sprawy: XIII K 1563/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 08:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XIII K 998/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III K 1898/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 93/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2021-03-02
Sala: 14
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 3260/20 IIK 51/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 2821/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2021-03-02
Sala: 15
Godzina: 09:20
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 358/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 543/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: VI P 160/20
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Dorota Popławska, Monika Piotrowska-Śliwińska
Data: 2021-03-02
Sala: 31
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 106/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1444/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1310/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 429/21 III K 1774/19 kdł. 38/2020/K3 PR Ds 819.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III Kp 2446/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin - C
Sygnatura sprawy: IV RC 897/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: I C 650/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 12:35
Sygnatura sprawy: III K 1566/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 13
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Co 13/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2021-03-02
Sala: 21
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1395/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 478/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 9
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 2727/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1720/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-03-02
Sala: 1
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 2331/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 10:10
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: I C 1110/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III Kp 2731/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Uwagi: utrzymano w mocy
Sygnatura sprawy: XIII W 1411/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 10
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 2454/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 10:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: I Ns 709/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 11:35
Sygnatura sprawy: II Ns 3893/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2021-03-02
Sala: 26
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GCo 192/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 11:15
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: XIII W 1360/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl, Małgorzata Sawicka
Data: 2021-03-02
Sala: 3
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 1149/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV RC 866/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: XI C 759/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2021-03-02
Sala: 5
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV RC 619/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 19
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: III K 1480/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 33
Godzina: 11:10
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GC 1412/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2021-03-02
Sala: 25
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Ko 27/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 10:15
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: II Ns 500/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2021-03-02
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: I C 1536/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2021-03-02
Sala: 29
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV RC 807/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-03-02
Sala: 30
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: VIII GCps 102/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 10:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 849/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-03-02
Sala: 22
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 592/21 III W 920/20 kdł. 1353/2020/K3 RSOW 3666.20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2021-03-02
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: VIII GC 1496/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-03-02
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 484/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie (do listu gończego)
Sygnatura sprawy: III Kp 483/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-03-02
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: przesłuchano świadka / pokrzywdzonego(ą)
Sygnatura sprawy: VIII GC 1703/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2021-03-02
Sala: 27
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin