Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: II C 837/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: III W 2042/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III W 2178/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: I C 730/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 14:55
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1338/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 1922/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1028/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 291/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 14:55
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 995/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: Ko 615/11 XV K 1016/09 37/2010/K15 Ds/2634/2009
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1607/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 428/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IIIKo 3000/22 III W 1852/22 kdł. 2605/2022/K3 RSoW 5692/22MP
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III K 871/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I Ns 1027/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 11:45
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 219/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 1063/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 2410/22 III K 477/21 kdł. 248/2022/K3 1.Ds.3174.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 1605/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 1177/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 08:45
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 1369/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2098/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI P 108/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-11-29
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1716/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 486/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 11:15
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 2250/22 III K 363/16 IIIWo 139/2017 1 Ds 2257/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: III K 121/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1571/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 09:30
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IIIKo 3014/22 III W 632/22 kdł. 1036/2022/K3 RSOW.11105.2021.J.Ch
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2095/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1455/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 14:45
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1061/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1547/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 14:15
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: IIIKo 2507/22 II K 325/21 IIIWo 88/2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: III K 740/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 1069/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: skierowano na posiedzenie
Sygnatura sprawy: IIIKo 3078/22 III W 2167/21 kdł. 178/2022/K3 RSOW 9740.2021.J.Ch
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IV RNs 1419/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VI U 221/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-11-29
Sala: 31
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: I C 2361/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 15:05
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XIII K 1591/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 14:25
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: IIIKo 2807/22 III K 770/20 IIIWzaw 259/2021 Ds 3269/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III K 969/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 342/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI Ns 723/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 881/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 08:55
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VI U 414/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-11-29
Sala: 31
Godzina: 10:20
Uwagi: odroczono dowód z opinii biegłego
Sygnatura sprawy: IV RC 902/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: XIII K 1725/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 3
Godzina: 15:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 766/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 14:40
Uwagi: wznowiono przewód i odroczono
Sygnatura sprawy: III K 1766/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:55
Uwagi: post. - przekaz. - art. 35 kpk
Sygnatura sprawy: III K 580/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IIIKo 2281/22 III K 682/18 IIISrZa III 33/2018 Ds 3816/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2034/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I Ns 1102/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II Ns 634/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XIII K 824/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 14:35
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII W 1957/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 16:10
Sygnatura sprawy: III K 992/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 13:15
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI Ns 608/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 14:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 1362/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1155/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 831/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1175/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 09:45
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1069/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: III K 2402/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 10:15
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GCo 113/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 6
Godzina: 11:00
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: IV RC 702/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1251/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 1133/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 2171/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 15:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: II C 611/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: XIII W 1953/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 3
Godzina: 15:30
Sygnatura sprawy: III K 1339/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III Kop 54/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 10:50
Uwagi: postanowienie Kop
Sygnatura sprawy: IIIKo 2965/22 III K 485/17 IIISrZa III 18/2017 PR Ds.1199.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1958/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: III K 987/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: II Ns 993/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1833/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 3042/22 III K 835/17 kdł. 1713/2022/K3 RKS-3259/2016/311000/MB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: I C 1544/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2022-11-29
Sala: 22
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1771/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: IIIKo 2819/22 III K 453/19 IIIWp 519/2022 Ds 308/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 432/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: XIII W 1927/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 15:40
Sygnatura sprawy: II C 625/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: II Ns 1084/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3079/22 III W 450/22 kdł. 1027/2022/K3 RSOW 9099.21.MŁ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1950/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 16:00
Sygnatura sprawy: III K 1656/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 10:20
Uwagi: post. - umorzono na posiedzeniu
Sygnatura sprawy: IV Nkd 985/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: II Ns 899/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2022-11-29
Sala: 28
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 1049/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2214/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 08:45
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: III K 1467/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 14:35
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: IIIKo 3080/22 III W 629/22 kdł. 1094/2022/K3 RSoW.2362.1.22.KC . RSoW.2362.2.22.KC
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: XIII W 1924/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 15:50
Sygnatura sprawy: III K 1183/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 1353/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 773/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 994/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 3013/22 III K 1268/18 kdł. 2124/2021/K3 PR 1 Ds. 370.2018/JG
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI C 1289/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IIIKo 3104/22 III K 1004/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: II C 1058/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 14:45
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII K 1070/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 3
Godzina: 15:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1442/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 3043/22 III K 1306/18 kdł. 147/2021/K3 PR Ds 362.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VI U 421/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-11-29
Sala: 31
Godzina: 09:50
Uwagi: postanowienie umorzono postępowanie
Sygnatura sprawy: IIIKo 2725/22 IIIK 4158/06 kdł. 534/2008/K15 Ds 3119/06
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 846/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 794/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: VI P 159/21
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2022-11-29
Sala: 31
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II C 519/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 3135/22 IIIK 1587/07 1 Ds 4536/06
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2929/22 2018/330 ESAS
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: II C 1543/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 1356/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I Ns 505/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 2018/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1267/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI C 1288/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 1790/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III W 2065/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: III K 1551/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV RNs 895/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I Ns 305/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 14:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III W 2064/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II Ns 1377/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 2017/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: III K 1728/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 2066/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 3116/22 III K 1603/21 kdł. 1097/2022/K3 Ds.641.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV RC 522/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I C 807/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III W 2112/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: II C 719/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1279/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2022-11-29
Sala: 3
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IIIKo 3174/22 TWR.0151.24.2022.EB; RSOW.9989.22.EB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 2134/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 3114/22 III K 804/22 kdł. 1687/2022/K3 4003-4.Ds.560.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII W 1742/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI Ns 407/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 15:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 2116/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1453/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 14:15
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: XIII K 1226/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1560/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III W 2098/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 3113/22 III W 1224/22 kdł. 1765/2022/K3 RSOW.5270.22.MŁ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 1566/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok dpk
Sygnatura sprawy: III K 1280/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III W 2097/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: IV Nkd 551/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 14:00
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: III K 1760/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 09:50
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: III K 2421/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2035/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3106/22 III K 636/22 IIIWzaw 230/2022 4001-0.Ds.1285.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 690/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 1628/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XIII K 894/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 13:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1029/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1050/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-11-29
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 927/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2022-11-29
Sala: 33
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI C 1610/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1418/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1752/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2022-11-29
Sala: 11
Godzina: 12:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: XI Ns 901/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 1682/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Data: 2022-11-29
Sala: 9
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok 335 § 1 kpk
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1555/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 13:00
Uwagi: zmiana terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 843/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 606/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1748/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: IV RNs 1454/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 14:30
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: XI Co 3839/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Nosko
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności
Sygnatura sprawy: VIII GC 509/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1810/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie o odrzuceniu pozwu
Sygnatura sprawy: IV Nkd 547/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 1756/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok 335 § 1 kpk
Sygnatura sprawy: VIII GC 652/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 1864/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2022-11-29
Sala: 2
Godzina: 10:25
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: I C 834/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 667/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-11-29
Sala: 25
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 878/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: IV RC 460/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 10:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2064/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 13:45
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 880/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: II Ns 1022/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 46/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 205/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 726/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: dokonano oględzin
Sygnatura sprawy: XI C 1518/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 14:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II Ns 643/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 867/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 1617/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Data: 2022-11-29
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1287/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 131/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 863/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1005/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie o odrzuceniu pozwu
Sygnatura sprawy: XI C 1348/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Data: 2022-11-29
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI C 2440/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1340/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Data: 2022-11-29
Sala: 15
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 731/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-11-29
Sala: 25
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 817/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2022-11-29
Sala: 5
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 1441/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: IV RNs 1290/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I Ns 137/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 726/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I Ns 365/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 967/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: I Ns 867/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2022-11-29
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV RC 304/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I C 860/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 696/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I Ns 697/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 582/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I Co 2851/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IV RNs 1298/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IV RC 547/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Data: 2022-11-29
Sala: 18
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1373/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 996/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: I Ns 989/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Data: 2022-11-29
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nkd 500/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 11:35
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1244/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2022-11-29
Sala: 20
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2108/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: IV Nkd 928/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2022-11-29
Sala: 19
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: VIII GC 813/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-11-29
Sala: 25
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 394/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Data: 2022-11-29
Sala: 8
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: IV RC 739/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2022-11-29
Sala: 17
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV Cps 105/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2022-11-29
Sala: 30
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 1155/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2022-11-29
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający