Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: VI P 169/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: VI P 40/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Krystyna Bućko, Barbara Krysztopik
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 11:40
Uwagi: publikacja orzeczenia
Sygnatura sprawy: VI U 94/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Barbara Krysztopik, Krystyna Bućko
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: VI U 329/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Barbara Krysztopik, Krystyna Bućko
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: I C 738/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-07-19
Sala: 8
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1146/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2019-07-19
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: w przedmiocie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia - NIE LICZYĆ
Sygnatura sprawy: XIII K 558/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2019-07-19
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 60/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-07-19
Sala: 26
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 939/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-07-19
Sala: 8
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 1004/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-07-19
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 642/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-07-19
Sala: 26
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III K 265/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III Kp 26/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 14:35
Uwagi: postanowienie dot. dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: VIII GC 1057/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III K 512/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 2
Godzina: 12:45
Uwagi: wznowiono przewód i odroczono
Sygnatura sprawy: I C 808/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: I C 656/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 1575/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I Co 758/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 11:45
Uwagi: stwierdza , że do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: VIII GC 288/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1093/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2019-07-19
Sala: 27
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I Ns 352/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-07-19
Sala: 8
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: I C 1455/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-07-19
Sala: 8
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 646/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 09:20
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VI P 368/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Barbara Krysztopik, Krystyna Bućko
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI P 500/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2019-07-19
Sala: 30
Godzina: 12:00
Uwagi: otwarta na nowo odroczona
Sygnatura sprawy: III K 1840/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 2
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: XI C 1775/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 2165/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kołodziej-Dubowska
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 14:20
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Co 767/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 2068/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Marek Jan Dąbrowski
Data: 2019-07-19
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Cps 22/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VI P 33/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Krystyna Bućko, Barbara Krysztopik
Data: 2019-07-19
Sala: 31
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 799/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 1874/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 2
Godzina: 12:40
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: XI C 679/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 13:20
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III K 1027/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 1
Godzina: 09:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 928/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 14:10
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: III Kp 1688/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyznaczono obrońcę
Sygnatura sprawy: XI C 3176/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: I Ns 588/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 2093/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VI P 214/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Ławnicy: Jan Samson, Alina Łapińska
Data: 2019-07-19
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1743/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: I C 1544/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 172/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 2875/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: dokonano oględzin
Sygnatura sprawy: I Ns 393/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 13:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: VIII GC 778/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 3/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 706/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 677/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 12:20
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: I C 1027/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 620/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 11:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 899/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 11:10
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1614/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 866/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok DPK (387)
Sygnatura sprawy: VIII GCo 148/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 483/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 11:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 3710/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2030/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1551/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:40
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: VIII GC 777/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 1189/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 779/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 12:15
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III Kp 1561/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III K 1674/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 1
Godzina: 08:30
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: III Kp 1645/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 09:50
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: II Ns 1712/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-07-19
Sala: 26
Godzina: 08:35
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III Kp 1670/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 09:40
Uwagi: pozostawiono bez rozpoznania jako wniesione przez osobę nieuprawnioną
Sygnatura sprawy: XI C 702/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: VIII GC 2085/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1242/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Data: 2019-07-19
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1564/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: VIII GC 782/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2019-07-19
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: III Kp 1565/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:20
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: I C 1261/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2019-07-19
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: przekazano do SO według właściwości
Sygnatura sprawy: XI C 1482/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2019-07-19
Sala: 21
Godzina: 12:40
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: I C 3794/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-07-19
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 537/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 09:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I C 821/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III Kp 1053/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 11:10
Uwagi: wniosek nie uwzględniony
Sygnatura sprawy: II Ns 789/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2019-07-19
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 1580/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III Ko 144/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 12:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: XIII K 545/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2019-07-19
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 185/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 12:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 700/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III Kp 1353/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 11:20
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III K 1060/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok - WU na posiedz. (336)
Sygnatura sprawy: III K 690/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: I Cps 34/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2019-07-19
Sala: 22
Godzina: 11:00
Uwagi: odezwę wykonano
Sygnatura sprawy: III Kp 1562/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:50
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III W 834/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 1
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono rozprawę - W
Sygnatura sprawy: I C 1147/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2019-07-19
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III Kp 1601/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 
Godzina: 10:10
Uwagi: orzeczono przepadek dowodów rzeczowych
Sygnatura sprawy: III K 1007/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2019-07-19
Sala: 13
Godzina: 13:15
Uwagi: skierowano na rozprawę