Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 151/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III W 672/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 196/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: I C 383/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2021-05-14
Sala: 6
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczone posiedzenie bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 2187/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III W 673/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:45
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII W 547/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI C 1554/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-05-14
Sala: 5
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII Ko 1000/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 09:30
Uwagi: wykonano odezwę
Sygnatura sprawy: II C 1690/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2021-05-14
Sala: 26
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XIII W 440/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 08:20
Uwagi: wyrok dpo
Sygnatura sprawy: I C 417/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2021-05-14
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII W 1665/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 196/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-05-14
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III W 637/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:10
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IIIKo 1306/21 II K 779/16 IIISrZa III 29/2019 P.R.Grójec P.R 2 Ds 49/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: XIII Ko 1161/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 514/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2021-05-14
Sala: 6
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: III W 639/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:20
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IV RC 79/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 08:15
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: XIII W 433/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 276/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2021-05-14
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: III W 638/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:15
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 1427/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII W 469/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: I Ns 598/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: III W 670/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I Ns 266/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 195/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-05-14
Sala: 5
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: III W 610/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IIIKo 739/21 II K 389/11 IIISrZa III 96/2019 1Ds1723/11PR Szczecin Prawobrz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2021-05-14
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 671/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:35
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 384/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - przekazano do innej jednostki w/w
Sygnatura sprawy: XIII K 481/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 08:25
Uwagi: wyrok 335 § 1
Sygnatura sprawy: IIIKo 885/21 AAS 00000414
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1266/21 III K 236/18 IIIWpkz 130/2021 1 Ds 3339/14
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: XIII K 1769/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok 335 § 2
Sygnatura sprawy: III W 636/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:05
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: IIIKo 1114/21 III K 892/20 IIIWo 210/2020 PR Ds 1022.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: III W 663/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:25
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: XIII Kop 6/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1865/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IIIKo 1025/21 III K 949/20 IIIWo 237/2020 PR 1 Ds 3275.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Co 1299/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2021-05-14
Sala: 15
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: III Kp 1115/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: B 127
Godzina: 12:55
Uwagi: zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące
Sygnatura sprawy: VIII GCo 251/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 14:30
Uwagi: inne załatwienia
Sygnatura sprawy: IIIKo 916/21 III K 1651/19 IIIWzaw 31/2020 2 Ds 271/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: IV RNs 1401/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 08:55
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: III K 494/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 10:40
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IV RC 36/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 937/21 III K 1821/20 IIIWp 39/2021 PR Ds 1876.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: VIII GCps 97/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: III K 416/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: I C 1265/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1042/21 III K 233/18 kdł. 1615/2020/K3 1 Ds/1407/2014
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 373/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: III K 2302/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 13:20
Uwagi: post. - umorzenie WŁ
Sygnatura sprawy: IV RC 835/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 1087/21 III K 1099/20 kdł. 2006/2020/K3 Ds 1739/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: I C 1639/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: III K 1595/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IV Nsm 287/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 440/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GUp 353/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1339/21 III W 1549/20 kdł. 2351/2020/K3 Rsow 7081/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 167/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: II Co 447/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2021-05-14
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 257/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 14:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: XI C 2104/20
Wydział: XI W. Cywilny
Data: 2021-05-14
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 1484/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 08:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2402/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: II Co 30/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Gęślicka
Data: 2021-05-14
Sala: 15
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 76/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 1752/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GUp 183/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: ZakoĹ„czona
Sygnatura sprawy: III K 1976/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 10
Godzina: 09:20
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 309/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 13:45
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: VIII GC 756/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 1489/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: IV Nkd 150/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: B 403
Godzina: 09:00
Uwagi: wysłuchanie w Niebieskim Pokoju
Sygnatura sprawy: I C 2212/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: IV RC 643/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1581/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 10:15
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 906/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 954/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-05-14
Sala: 5
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 453/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 367/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 13:15
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: XIII K 357/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: I C 1975/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XIII K 62/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII K 1579/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XIII W 546/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: XI C 1320/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-05-14
Sala: 5
Godzina: 09:20
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII W 540/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: III K 363/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII W 483/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: I C 1939/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII W 577/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: XIII K 177/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII K 22/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 188/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-05-14
Sala: 9
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: IIIKo 1340/21 III W 1258/20 kdł. 2324/2020/K3 Rsow 3933/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 1566/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 13:25
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: III W 675/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:55
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: I C 1646/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 674/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 10:50
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 437/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 11:50
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XIII K 22/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 09:30
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia
Sygnatura sprawy: XIII K 271/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-05-14
Sala: 9
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III K 516/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: VIII GC 1542/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 12:50
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: XIII Kp 10/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1386/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 828/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: VIII GC 1701/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: IV Nkd 291/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 3/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2021-05-14
Sala: 3
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 154/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Wiesława Krystyna Puchacewicz, Agnieszka Pietreniuk
Data: 2021-05-14
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 1243/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Ko 75/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: przedłużono pobyt w ośrodku
Sygnatura sprawy: VIII GC 1119/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III W 739/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok nakazowy W
Sygnatura sprawy: VIII GC 218/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III K 509/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: IV RC 35/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: XIII W 461/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2021-05-14
Sala: 1
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: IV RC 592/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I Ns 304/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2021-05-14
Sala: 22
Godzina: 10:35
Sygnatura sprawy: VI P 270/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Agnieszka Pietreniuk, Wiesława Krystyna Puchacewicz
Data: 2021-05-14
Sala: 31
Godzina: 13:45
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 552/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2021-05-14
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: przesunąć termin publikacji
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1310/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: IV RNs 1278/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV RNs 1372/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 12:20
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1378/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 20
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 84/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GC 1891/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz - Kuklik
Data: 2021-05-14
Sala: 25
Godzina: 10:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III K 1845/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 11:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 349/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 282/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: III K 115/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 2
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: III K 439/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 13
Godzina: 10:10
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 802/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2021-05-14
Sala: 23
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: III K 3996/07
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-05-14
Sala: 10
Godzina: 10:00
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: IV RC 869/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2021-05-14
Sala: 19
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: VIII GUp 239/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2021-05-14
Sala: 
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1151/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2021-05-14
Sala: 9
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego