Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: XIII K 28/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 1450/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 20/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IV RC 914/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 08:10
Sygnatura sprawy: III W 19/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2438/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III W 2323/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Cps 67/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 2324/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: IV RNs 1681/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: III W 47/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: IV RNs 1722/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I Ns 308/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: VI U 240/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Dorota Popławska, Ryszard Woronowicz, Irena Martyniuk
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: III W 2288/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IV RC 709/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: IV RC 1144/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 875/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IV RC 1301/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RC 414/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 236/20 III W 1108/18 kdł. 1600/2018/K3 RSoW 1542.2018 TKL
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI P 229/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Tomasz Kałużny
Ławnicy: Wiesława Krystyna Puchacewicz, Edyta Sienkiewicz - Łupińska
Data: 2020-01-22
Sala: 30
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 832/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 2585/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 764/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 13:40
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: IV RNs 1301/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV RC 1127/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VI P 282/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1879/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 3171/19 XV K 784/15 IIIWzaw 534/2018 Ds 1355/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III K 1749/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: III Kp 2851/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-01-22
Sala: B 127
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1172/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 2290/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: IV RC 1225/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VI P 273/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Dorota Popławska, Ryszard Woronowicz, Irena Martyniuk
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 203/20 XVI K 1319/18 IIIWpkz 602/2019 1 Ds 2197/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI U 218/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1819/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I Ns 241/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 91/20 III K 155/18 IIIWpkz 286/2018 PR Ds 3282.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III W 2314/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1217/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2330/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2203/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 11:40
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: III W 2298/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: IV RC 1199/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: I C 1774/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2481/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: III W 2289/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1500/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: I C 720/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2247/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: III W 2202/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: IV RC 942/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: XIII K 1162/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 08:45
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: IIIKo 90/20 II K 83/18 IIIWpkz 290/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III W 2201/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 685/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 87/20 III K 1232/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1249/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III W 2339/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2355/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2310/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 09:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2368/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: III W 2315/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: IIIKo 89/20 III W 1252/19 kdł. 2759/2019/K3 RSOW 981.18.IK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 1966/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 966/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III W 2294/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IV RNs 1845/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 2598/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 88/20 III K 404/17 IIIWpkz 233/2018 RKS-293/2017/311000/PM
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III W 2305/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IV RNs 1890/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: XIII K 1200/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2020-01-22
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 98/20 III K 656/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III W 2220/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2313/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III K 1666/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VI P 297/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Dorota Popławska, Ryszard Woronowicz, Irena Martyniuk
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III W 2336/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: VI U 337/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Dorota Popławska, Ryszard Woronowicz, Irena Martyniuk
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: I C 2773/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 11:55
Sygnatura sprawy: VI P 85/19
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Dorota Popławska, Teresa Olszówka, Ryszard Woronowicz, Irena Martyniuk
Data: 2020-01-22
Sala: 31
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 2219/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 97/20 III K 2011/18 kdł. 1181/2019/K3 PR 1 Ds 1179.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 2237/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 96/20 III K 931/18 kdł. 1358/2019/K3 1 Ds 200/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III W 2300/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 95/20 III K 884/18 kdł. 952/2018/K3 Ds 2/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3147/19 III K 385/18 kdł. 1283/2018/K3 Ds 1203/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 94/20 III K 1236/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III K 1617/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 93/20 III K 1303/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 591/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 92/20 III K 679/17 IIIWpkz 291/2018 PR Ds 2391.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 2557/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Alina Krejza - Aleksiejuk
Data: 2020-01-22
Sala: 16
Godzina: 08:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1724/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2513/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 1667/19 VK 42/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1020/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1383/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: I Ns 403/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 1648/19 III W 993/18 kdł. 210/2019/K3 RSoW.3033.2018.AD
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III Kp 2878/19
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2020-01-22
Sala: B 127
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 1991/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: , Ko 2135/08 III K 2655/05 3801/2005/K15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1642/19 III W 890/18 kdł. 1808/2018/K3 RSOW 713/2/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XIII K 1345/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III W 46/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII W 1292/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1643/19 III W 367/18 kdł. 1027/2018/K3 RSOW-137/2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XIII K 1367/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 873/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 08:25
Sygnatura sprawy: IV RNs 1778/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IIIKo 1714/19 III W 720/18 kdł. 97/2019/K3 TE.710.18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: III K 1306/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 2332/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: II C 2186/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1717/19 III K 134/17 kdł. 1692/2018/K3 RKS-3367/2015/311000/RB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XIII K 378/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III W 18/20
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: , Ko 2067/08 III K 2421/07 3863/2007/K15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 1713/19 III W 966/18 kdł. 1809/2018/K3 RSOW-784.18 , RSOW 3480.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: II C 2038/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III W 2224/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: II C 2177/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 99/20 III K 73/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III K 1247/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 10
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 817/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2020-01-22
Sala: 17
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: III K 1127/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 2440/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: III K 625/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: , Ko 2134/08 XVK 897/08 1028/2008/K15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 228/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 14
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: II C 2120/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 366/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 1363/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2020-01-22
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2143/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3022/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 633/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-22
Sala: 9
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: , Ko 2119/08 IIIK 1819/07 368/2008/K15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: I C 2322/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 829/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-01-22
Sala: 32
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 778/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-22
Sala: 9
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: XIII K 728/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 2214/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 2421/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XI C 660/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 08:50
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 841/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 2388/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I Cps 66/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 12:15
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 205/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: XI C 1848/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I C 1184/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 2038/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 473/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-01-22
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1166/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: I Ns 1036/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 2312/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: II C 2197/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: I C 2593/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 1446/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 818/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-22
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 809/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2020-01-22
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 1092/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XIII W 1475/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: XI C 1674/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-01-22
Sala: 15
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: II C 1723/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-01-22
Sala: 32
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 1500/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: XIII W 1444/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1473/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: II Ns 3145/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-01-22
Sala: 32
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1665/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XIII K 1133/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII K 1662/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 2212/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1300/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 11:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: I C 2609/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: II C 220/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-01-22
Sala: 32
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2283/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XI Ns 234/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 12:00
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: I C 1974/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XIII K 1527/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 922/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 2341/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: I Ns 253/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Joanna Kobeszko
Data: 2020-01-22
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 1723/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 11:40
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 1579/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-01-22
Sala: 5
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1525/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 12:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: VIII GC 2487/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1964/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 3
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XIII W 1515/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Ewa Dakowicz
Data: 2020-01-22
Sala: 13
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1906/19
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1480/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1258/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: XIII W 1374/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2020-01-22
Sala: 12
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII Ko 2950/19
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Mirosława Suter
Data: 2020-01-22
Sala: 1
Godzina: 13:20
Uwagi: odwołano z uwagi na chorobę sędziego
Sygnatura sprawy: III K 2119/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2020-01-22
Sala: 2
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2506/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: II C 1915/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2020-01-22
Sala: 32
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XI Ns 773/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2020-01-22
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołana z terminu
Sygnatura sprawy: XI C 646/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-22
Sala: 9
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 1855/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Gutowska
Data: 2020-01-22
Sala: 9
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: XI C 1262/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Kochanowska
Data: 2020-01-22
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 2566/19
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Data: 2020-01-22
Sala: 6
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 3665/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Karolina Matyjaszek-Minta
Data: 2020-01-22
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 2402/19
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Komarewska
Data: 2020-01-22
Sala: 25
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1196/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Nowak
Data: 2020-01-22
Sala: 19
Godzina: 11:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 871/19
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Bożena Kruk
Data: 2020-01-22
Sala: 18
Godzina: 13:30