Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III K 283/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano z wokandy (rozpr.)
Sygnatura sprawy: IV Nkd 625/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 12:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III K 283/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 506/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 2250/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 13:25
Sygnatura sprawy: I C 1692/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1535/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 1495/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: III Kp 31/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: IV RC 655/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie o umorzeniu postępowania
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1507/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I C 1181/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IIIKo 3260/21 III K 349/16 IIISrZa III 53/2021 6 Ds 1416/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 1684/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 744/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII W 1885/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: I C 949/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 14:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: II C 1881/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 304/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: I C 1654/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII Kop 41/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 08:25
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1552/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RNs 1452/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: XIII K 1164/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XI C 1445/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 834/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I Ns 1325/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 589/19
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 14:10
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: VIII GC 1385/21
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - przekazano do innej jednostki w/w
Sygnatura sprawy: XIII K 1213/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 08:45
Uwagi: przerwano
Sygnatura sprawy: VIII GC 1999/20
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Data: 2022-01-24
Sala: 25
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III Kp 182/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-01-24
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Uwagi: przedłużono tymczasowe aresztowanie
Sygnatura sprawy: I Ns 1080/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 11:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1546/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: II Ns 401/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV Nkd 846/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: XIII K 1554/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XI C 702/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV RC 653/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: orzeczenie merytoryczne
Sygnatura sprawy: XI C 808/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: III K 1940/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2143/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 14:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: II C 2015/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 13:50
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: III K 2506/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1470/20
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 10:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: II C 2770/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Marta Radziwon
Data: 2022-01-24
Sala: 13
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IIIKo 166/22 II K 251/19 IIISrZa III 22/2020 PR 1 Ds 976.2018 PR Ostrów Maz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 905/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Elżbieta Olechno-Obolewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 2338/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:14
Sygnatura sprawy: I C 2002/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 17/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 68/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 15:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 884/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-01-24
Sala: 26
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I Ns 1220/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RC 423/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 11:40
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 733/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III W 2342/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:16
Sygnatura sprawy: XI Ns 978/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 10:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1896/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1524/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: III K 694/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1098/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1321/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 10:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 388/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III W 2328/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:12
Sygnatura sprawy: II C 754/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 13:50
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XIII K 1373/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 10:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 1194/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III K 405/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1183/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 1111/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 13:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1166/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 12:50
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III W 2306/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:08
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2097/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 12:20
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII W 1902/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: III K 2222/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 1195/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IIIKo 2908/21 III W 859/18 IIIWpkz 533/2019 SM.RSOW-518-922/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII W 1910/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: XIII K 1540/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 12:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: III W 2274/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:02
Sygnatura sprawy: XI C 198/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 3692/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 09:07
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 1175/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 13:30
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: III K 701/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: IIIKo 2448/21 III W 817/18 IIIWpkz 590/2019 RSOW.1880.2018 . KB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II Ns 893/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 963/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: III W 2285/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:04
Sygnatura sprawy: IIIKo 3161/21 III K 464/14 IIISrZa III 2/2015 1 Ds 1517/14
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1060/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: III Kp 183/22
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2022-01-24
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Uwagi: przedłużono tymczasowe aresztowanie
Sygnatura sprawy: III W 2316/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: IV Nkd 589/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I Ns 731/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: III K 1964/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 13:00
Uwagi: post. - inne formlane
Sygnatura sprawy: XI Ns 280/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 10:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IIIKo 2009/21 IIK 9/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1891/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok nakazowy
Sygnatura sprawy: I Ns 1203/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 13:00
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: IV RC 651/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 08:50
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: XI C 2688/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 08:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 1215/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV RCo 85/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 14:15
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: I C 1144/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 22
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 397/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I Ns 1249/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 10:15
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 2137/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2022-01-24
Sala: 2
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I Ns 1114/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nkd 356/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 14:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 1231/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 11:20
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 2302/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-01-24
Sala: 26
Godzina: 12:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 2965/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: II Ns 954/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: I Ns 1244/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: III W 2287/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:06
Sygnatura sprawy: XIII K 749/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 10:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: I Ns 1109/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 242/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nkd 588/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1605/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 14:00
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1405/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1129/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Grażyna Dorota Redos-Kryńska
Data: 2022-01-24
Sala: 11
Godzina: 13:10
Uwagi: odwołano termin z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 1137/20
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Agnieszka Jurzyk
Data: 2022-01-24
Sala: 14
Godzina: 08:15
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: IV RC 939/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 09:45
Uwagi: zawarto ugodę
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1712/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 10:50
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV RC 969/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 18
Godzina: 10:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XI C 1183/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI C 1345/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III W 2270/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Data: 2022-01-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 955/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2223/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 17
Godzina: 10:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: II Ns 217/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Piotr Trzeciakowski
Data: 2022-01-24
Sala: 28
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 2592/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-01-24
Sala: 26
Godzina: 10:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: XI Ns 445/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 965/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2022-01-24
Sala: 5
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Co 122/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 10:50
Uwagi: do ugody nie doszło
Sygnatura sprawy: IV RCo 81/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 11:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IIIKo 3310/21 III K 1069/21 IIIWp 652/2021 PR 1 Ds 583.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Data: 2022-01-24
Sala: 1
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IV Nkd 127/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 12:10
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II C 2281/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Małgorzata Frankowska
Data: 2022-01-24
Sala: 26
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 2041/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Data: 2022-01-24
Sala: 24
Godzina: 12:30
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: XI C 1306/21
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: XI Ns 660/20
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2022-01-24
Sala: 16
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 1190/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2022-01-24
Sala: 33
Godzina: 12:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: IV Nsm 2171/21
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Data: 2022-01-24
Sala: 20
Godzina: 13:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające