Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: III Ko 720/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III Ko 721/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2306/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 16:15
Sygnatura sprawy: III Kp 2305/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2303/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III Kp 2304/21
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2021-10-17
Sala: B 127
Godzina: 10:00