Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019 r., poz. 138)


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1287/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1430/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1470/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: zdalna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 14:20
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 1477/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: zdalna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 14:50
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1570/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 14:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 1583/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 1694/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 11:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 321/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 09:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I C 46/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 11:50
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I C 605/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 660/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: I C 786/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 12
Godzina: 09:00
Uwagi: ugoda (umorzono)
Sygnatura sprawy: I C 832/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 12
Godzina: 10:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I C 869/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 08:50
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: I C 940/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 1166/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 1405/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 187/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 12:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II C 365/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II C 781/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 13:45
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 784/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 11:50
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 916/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: II C 984/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 10:45
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: III K 1184/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 1614/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:20
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III K 643/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 653/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:20
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 704/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:30
Uwagi: post. - umorzenie WŁ
Sygnatura sprawy: III K 732/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 09:00
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 745/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 09:40
Uwagi: wyrok - WU na rozpr.
Sygnatura sprawy: III K 756/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok - K
Sygnatura sprawy: III K 819/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: IIIKo 1935/23 V K 287/20 IIISrZa III 20/2023 PR 2Ds.452.2018.DK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 1964/23 IIK 46/21
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 2725/23 XIV K 953/21 IIIWo 156/2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 2978/23 III K 488/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2979/23 III W 563/23 kdł. 1590/2023/K3 RSOW.10860.22.JK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2980/23 III W 785/23 kdł. 1588/2023/K3 RSOW.3564.23.EH
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2981/23 III W 721/23 kdł. 1484/2023/K3 RSOW-11546.22.RCz
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 2982/23 III W 665/23 kdł. 1490/2023/K3 RSOW.2869.23.MŁ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3040/23 II K 429/20 IIISrZa III 36/2021 PR Ds 749.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 3041/23 III K 835/17 kdł. 1709/2022/K3 RKS-3259/2016/311000/MB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 3057/23 TWR.5730.400.2023.AK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 3061/23 III K 1046/22 IIIWpkz 481/2023 4001-0.Ds.1684.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 3062/23 III K 719/15 IIISrZa III 105/2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Piotr Markowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 786/23 AAS 00105900
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III W 1072/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:25
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III W 1162/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: III W 168/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 13
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono rozprawę
Sygnatura sprawy: III W 423/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III W 518/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok zaoczny
Sygnatura sprawy: III W 681/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 13:40
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: III W 725/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Tomasz Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 16
Godzina: 11:50
Uwagi: odroczono wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: III W 924/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 33
Godzina: 12:30
Uwagi: wyrok - W
Sygnatura sprawy: II Nc 78/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 13:45
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 1275/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 10:00
Uwagi: oddalono wniosek
Sygnatura sprawy: II Ns 1330/21
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Karol Olszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 10:00
Uwagi: dokonano oględzin
Sygnatura sprawy: II Ns 36/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 09:15
Uwagi: zawieszono
Sygnatura sprawy: II Ns 397/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 13:15
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: II Ns 447/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: II Ns 447/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 562/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 24
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: II Ns 612/22
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Janusz Gosiewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 15
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 67/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 28
Godzina: 12:00
Uwagi: oddalono wniosek
Sygnatura sprawy: I Ns 1027/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 14:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 1029/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 1107/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 12
Godzina: 10:50
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: I Ns 160/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 08:40
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: I Ns 386/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Elżbieta Andrysewicz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 12
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 424/20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 50/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 565/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 29
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: I Ns 593/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 597/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I Ns 681/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 32
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: I Ns 746/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 22
Godzina: 13:20
Uwagi: zakreślono
Sygnatura sprawy: IV Nkd 366/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 14:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 416/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 13:50
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 470/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 13:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nkd 511/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 14:00
Uwagi: posiedzenie wykonawcze
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1049/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1069/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1187/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 12:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1254/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 14:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1535/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV Nsm 216/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 13:00
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV Nsm 485/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 08:50
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RC 1145/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 10:30
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 168/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 12:55
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 322/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 20
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RC 372/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: odwołano termin rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RC 466/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 10:25
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 589/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 13:00
Uwagi: wyrok uwzględniający
Sygnatura sprawy: IV RC 78/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono na publikację
Sygnatura sprawy: IV RNs 1110/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 6
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1180/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 6
Godzina: 09:15
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1188/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 6
Godzina: 09:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 1228/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 13:40
Uwagi: uchylono zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy
Sygnatura sprawy: IV RNs 1731/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 6
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 289/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 13:40
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 532/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 09:50
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 533/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 09:20
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 534/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 13:00
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 618/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 11:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 619/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV RNs 620/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 14:00
Uwagi: odroczona b/t
Sygnatura sprawy: IV RNs 622/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 10:30
Uwagi: postanowienie oddalajace
Sygnatura sprawy: IV RNs 623/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczona na termin
Sygnatura sprawy: IV RNs 740/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 14:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 791/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 12:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 810/22
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Ewa Czajkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 17
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 844/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Wiesława Jolanta Niemyjska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 18
Godzina: 12:30
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: IV RNs 866/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Elżbieta Dorota Cylwik
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 19
Godzina: 14:10
Uwagi: postanowienie uwzględniające
Sygnatura sprawy: VIII GC 1117/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 8
Godzina: 11:15
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 1145/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 27
Godzina: 10:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 322/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 8
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono ogłoszenie orzeczenia
Sygnatura sprawy: VIII GC 441/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 8
Godzina: 12:10
Uwagi: odroczono bez terminu
Sygnatura sprawy: VIII GC 482/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 8
Godzina: 11:45
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 528/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 66/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 25
Godzina: 14:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 683/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 25
Godzina: 12:50
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VIII GC 728/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Artur Andrysewicz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 8
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 786/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 25
Godzina: 11:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 832/22
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 27
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: VIII GC 933/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Wojciech Orzel
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie - umorzono postęp.
Sygnatura sprawy: VIII GNc 1344/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Jolanta Tworkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 00:00
Uwagi: zarządzenie- zwrot
Sygnatura sprawy: VI P 114/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI P 196/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 09:00
Uwagi: publikacja orzeczenia
Sygnatura sprawy: VI P 210/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 13:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI P 84/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 14:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VI U 321/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 14:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: VI U 449/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 14:50
Uwagi: odroczono
Sygnatura sprawy: VI U 55/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Edyta Kunda, Jan Matulewicz
Data: 2023-09-21
Sala: 31
Godzina: 08:40
Uwagi: wyrok zmieniający
Sygnatura sprawy: XI C 1040/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1124/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 11:40
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 1269/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 21
Godzina: 14:10
Uwagi: wyrok oddalający
Sygnatura sprawy: XI C 1281/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 21
Godzina: 13:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 1360/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 00:00
Uwagi: postanowienie o umorzeniu
Sygnatura sprawy: XI C 400/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: przesunąć termin publikacji
Sygnatura sprawy: XI C 700/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 11:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI C 821/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XI C 871/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 13:00
Uwagi: zastrz. wyroku zaocznego
Sygnatura sprawy: XI C 914/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 10:00
Uwagi: odroczono publikację
Sygnatura sprawy: XIII K 1025/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 08:35
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 1202/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1234/21
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 1259/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 11:45
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 1276/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1500/22
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 09:00
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 308/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 14:00
Uwagi: wyrok łączny
Sygnatura sprawy: XIII K 508/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII K 521/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:20
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 531/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:30
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 540/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 09:15
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII K 716/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 14:35
Uwagi: skierowano na rozprawę
Sygnatura sprawy: XIII K 770/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 13:05
Uwagi: skierowano na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia
Sygnatura sprawy: XIII K 770/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 13:10
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 863/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 08:45
Uwagi: wyrok dobrowolne poddanie się karze
Sygnatura sprawy: XIII K 873/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 08:30
Uwagi: wyrok
Sygnatura sprawy: XIII K 890/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 13:30
Uwagi: wyrok war.umorzenie
Sygnatura sprawy: XIII K 931/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: XIII K 979/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 12:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XIII Ko 2170/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 13:00
Uwagi: postanowienie
Sygnatura sprawy: XIII W 1161/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1163/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1167/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 1170/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 9
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 727/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 3
Godzina: 09:45
Uwagi: odroczyć wydanie wyroku
Sygnatura sprawy: XI Ns 101/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 09:00
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 381/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Wojciech Jabłoński
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 5
Godzina: 12:00
Uwagi: przesunąć termin publikacji
Sygnatura sprawy: XI Ns 565/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 13:40
Uwagi: odroczono z terminem
Sygnatura sprawy: XI Ns 663/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 10
Godzina: 14:40
Sygnatura sprawy: XI Ns 760/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Forma: stacjonarna
Data: 2023-09-21
Sala: 21
Godzina: 09:00
Uwagi: postanowienie