Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019 r., poz. 138)


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: I C 1102/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Katarzyna Pannert
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 12
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: I C 1280/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 1380/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 1517/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: I C 1555/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 182/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 1904/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: I C 2095/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 2139/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: I C 2175/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I C 321/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 390/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 22
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: I C 584/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: II C 1429/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II C 1510/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II C 157/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: II C 1669/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 13:55
Sygnatura sprawy: II C 1674/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II C 1810/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II C 217/24
Wydział: II W. Cywilny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: II C 2217/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: II C 2241/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: II C 84/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 26
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: III K 1198/23
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III K 1477/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 33
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: III K 1498/22
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 9
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 1545/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 9
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: III K 1841/23
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 1988/23
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 33
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: III K 226/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 33
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 246/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 33
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: III K 320/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 401/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: III K 428/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: III K 439/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: III K 463/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: III K 493/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 525/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 532/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 556/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 565/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III K 625/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: III K 69/24
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 813/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 908/22
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1102/24 TWR.5730.116.2024.AK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 1213/24 III K 2265/21 IIIWzaw 5/2024 Ds.2020.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 1214/24 III K 1434/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 1238/24 III K 63/24 IIIWzaw 58/2024 4001-0..Ds.3353.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1240/24 III K 853/23
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 1290/24 III K 189/24 Kdł. 698/2024/K3 4002-0..Ds.4156.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1291/24 III K 1147/22 IIIWo 216/2023 4003-13.Ds.208.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1294/24 III W 119/24 Kdł. 562/2024/K3 RsoW.11454.23.JK
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1295/24 III W 157/24 Kdł. 599/2024/K3 RSOW.251.24.JZ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1296/24 III W 165/24 Kdł. 567/2024/K3 RSOW 51/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1297/24 III W 193/24 Kdł. 610/2024/K3 RSoW.104.24.AB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1302/24 III K 1835/23 IIIWp 205/2024 P.Ds.3023.2019
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 9
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 1306/24 III W 94/24 Kdł. 575/2024/K3 RSOW.11154.23.IM
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1307/24 III W 569/24 Kdł. 1015/2024/K3 RSoW.1212.24.KC
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1308/24 III K 597/23 IIIWzaw 138/2024 4001-0.Ds.3820.2022
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1309/24 III K 751/20 IIIWp 159/2024 Ds 1345/20
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1312/24 III K 1935/23 IIIWp 172/2024 4002-0..Ds.3631.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 1313/24 III K 116/23 Kdł. 635/2023/K3 4001-0.Ds.233.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1314/24 III K 1635/21 IIIWo 95/2022 2.Ds.297.2021
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 1315/24 II K 323/23 IIIWo 209/2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 1319/24 III W 401/24 Kdł. 756/2024/K3 SM. RSOW 518-1810/2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 1321/24 III K 738/23 Kdł. 653/2024/K3 4003-4.Ds.567.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 1325/24 II K 331/13 IIISrZa III 54/2020 2Ds.996/12/Spc PR Tarnobrzeg
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Anna Jamiołkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 9
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 1326/24 III K 541/21 Kdł. 801/2024/K3 PR 1 Ds 1939.2020
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Justyna Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 08:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 1327/24 III K 891/23 Kdł. 2054/2023/K3 4002-0..Ds.1534.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 1343/24 III K 1993/23 IIIWp 120/2024 4003-4.Ds.2102.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 904/24 III K 558/22 Kdł. 535/2023/K3 4003-4.Ds.865.2022 PR B-stok-Północ
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 905/24 III K 116/23 Kdł. 635/2023/K3 4001-0.Ds.233.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 995/24 III K 1356/23 IIIWo 265/2023 4002-0..Ds.3431.2023
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: III W 206/24
Wydział: III Wydział Karny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III W 263/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III W 359/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 13:10
Sygnatura sprawy: III W 559/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: III W 627/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 2
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: III W 652/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 11
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III W 745/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III W 746/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 10:05
Sygnatura sprawy: III W 747/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Barbara Paszkowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: III W 771/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: III W 780/24
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Justyna Ewa Gosiewska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 10
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: II Ns 1371/21
Wydział: II W. Cywilny
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: II Ns 206/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: II Ns 225/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: II Ns 251/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 330/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 358/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: II Ns 3703/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: II Ns 388/24
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: II Ns 560/23
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 28
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: II Ns 883/20
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Małyszko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 24
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I Ns 120/21
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I Ns 389/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I Ns 602/22
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 10:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: I Ns 608/23
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Szurbak-Parfieniuk
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 13
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I Ns 78/24
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 29
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 214/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 238/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 19
Godzina: 15:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 261/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 19
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 325/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 637/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IV RC 1058/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: hybrydowa
Ławnicy: Alfred Dobrzyński, Halina Karpieszuk
Data: 2024-05-28
Sala: 19
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RC 176/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RC 60/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: stacjonarna
Ławnicy: Alfred Dobrzyński, Halina Karpieszuk
Data: 2024-05-28
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV RC 921/23
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Forma: hybrydowa
Ławnicy: Alfred Dobrzyński, Halina Karpieszuk
Data: 2024-05-28
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 135/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 225/24
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Forma: zdalna
Data: 2024-05-28
Sala: 17
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 107/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1116/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1135/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 27
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 123/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 23
Godzina: 11:10
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 1322/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 145/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 186/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 23
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 228/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 6
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 233/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 23
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 237/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 252/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Izabela Perkowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 6
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 268/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 300/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 302/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 326/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 43/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 23
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 584/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 27
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 637/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 27
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: VIII GC 730/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 09:00
Uwagi: odwołano termin
Sygnatura sprawy: VIII GC 74/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 796/23
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Wiszenko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 8
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: VIII GCo 40/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 23
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GCo 689/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 27
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VIII GCps 1/24
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Aleksandra Jamróz
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI P 105/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: VI P 212/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 15:15
Sygnatura sprawy: VI P 279/22
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VI U 107/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI U 109/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VI U 112/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VI U 279/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: VI U 285/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: VI U 369/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: VI U 422/23
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: VI U 86/24
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 31
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 2015/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 2181/23
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: hybrydowa
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 245/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 309/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XIII K 10/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XIII K 116/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1628/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: XIII K 1692/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: XIII K 1771/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1798/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: XIII K 180/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 13:45
Sygnatura sprawy: XIII K 1897/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XIII K 1957/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 208/23
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XIII K 265/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 287/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 14
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 293/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 32/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII K 442/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: XIII K 458/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 14
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII K 47/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XIII K 5/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: XIII K 526/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 14
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XIII K 528/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 14
Godzina: 12:45
Sygnatura sprawy: XIII K 53/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 544/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 14
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XIII W 260/24
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Krzysztof Kozłowski
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 1
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 1221/22
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI Ns 182/24
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XI Ns 765/19
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Emilia Podgajecka-Cilulko
Forma: stacjonarna
Data: 2024-05-28
Sala: 15
Godzina: 08:30