Wokanda

Aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).


Wydział:       Data rozprawy:      

Wydział:       Sygnatura sprawy:         
    
Sygnatura sprawy: XI C 3223/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 683/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: XIII K 179/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 303/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 385/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 528/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 578/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: III K 619/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III K 635/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: III K 681/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: III K 643/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: III K 662/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 695/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 704/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 315/18 III K 319/17 kdł. 350/2017/K3 PR Ds.963.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VIIKo 202/18 VII K 37/17 VIIWo 23/2017 Ds 2470/15 Północ
Wydział: VII W. Karny
Sędzia:  Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: VIIKo 93/18 VII K 356/17 VIIWzaw 168/2017 Ds 1418/17 Północ
Wydział: VII W. Karny
Sędzia:  Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XVKo 320/18 XV K 215/17 kdł. 589/2017/K15 Ds. 819.2016
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XVKo 1514/17 XV K 1343/12 kdł. 1163/2012/K15 UKS2091/W2M/50/101/2012
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 318/18 III K 1089/16 kdł. 260/2017/K3 Ds 1450/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 317/18 III K 1005/16 kdł. 206/2017/K3 PR Ds.888.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 316/18 III K 88/17 kdł. 286/2017/K3 PR Ds.29.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 313/18 III K 968/16 kdł. 31/2017/K3 PR Ds.587.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:05
Sygnatura sprawy: IIIKo 314/18 III K 555/16 kdł. 461/2016/K3 Ds 37/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 311/18 III K 708/16 kdł. 74/2017/K3 PR Ds. 353.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 312/18 III K 560/16 kdł. 562/2016/K3 PR Ds 66/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: XVKo 205/18 XV K 44/15 XVWzaw 173/2016 1 Ds/1433/2014
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XVKo 207/18 XV K 986/16 XVWo 68/2017 Ds/905/2016
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: XVKo 217/18 XV K 606/16 XVWzaw 174/2017 1 Ds. 1.2016
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 251/18 III K 900/17 PR Ds 1590.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 344/18 III K 852/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 342/18 III K 762/16 kdł. 93/2017/K3 PR Ds.166.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: IIIKo 343/18 III K 1036/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:15
Sygnatura sprawy: IIIKo 339/18 III K 931/16 kdł. 103/2017/K3 PR Ds.1029.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 340/18 III K 1055/16 kdł. 155/2017/K3 Ds 856/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 341/18 III K 225/16 kdł. 268/2016/K3 1 Ds 218/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 11:05
Sygnatura sprawy: IIIKo 338/18 III K 470/16 kdł. 484/2016/K3 1 Ds 533/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 10:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 336/18 III K 692/16 kdł. 149/2017/K3 PR Ds. 213.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: IIIKo 337/18 III K 347/17 kdł. 384/2017/K3 PR Ds.806.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 331/18 III K 784/15 kdł. 121/2016/K3 1 Ds 92/15
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 332/18 III K 729/16 kdł. 253/2017/K3 RKS-1853/2016/311000/RB
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 333/18 III K 1126/16 kdł. 182/2017/K3 Ds 991/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 334/18 III K 787/16 kdł. 215/2017/K3 PR Ds.524.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 335/18 III K 813/16 kdł. 240/2017/K3
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 10:25
Sygnatura sprawy: IIIKo 329/18 III K 1025/16 kdł. 168/2017/K3 Ds 754/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: IIIKo 330/18 III K 924/16 kdł. 36/2017/K3 PR Ds.9.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: IIIKo 328/18 III K 1025/16 kdł. 167/2017/K3 Ds 754/16
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 327/18 III K 146/17 kdł. 359/2017/K3 PR Ds 303.2017
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Marek Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 09:25
Sygnatura sprawy: XVKo 326/18 IVK 730/13
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XVKo 336/18 XV K 694/17 kdł. 579/2017/K15 Ds 1130/17
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: XVKo 333/18 XV K 222/16 XVWzaw 167/2016 1 Ds/188/2016
Wydział: XV W. Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: VIII GC 1357/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 08:20
Sygnatura sprawy: II Co 1823/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: II Co 2364/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: I C 4124/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 4455/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XV K 260/18
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 11:10
Sygnatura sprawy: XI C 630/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: XI C 1745/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 597/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XI C 3219/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: XI C 363/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 11:45
Sygnatura sprawy: II Ns 971/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2957/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2018-04-24
Sala: 26
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 5432/16
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 1611/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2018-04-24
Sala: 26
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: VII K 545/17
Wydział: VII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1595/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1808/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-04-24
Sala: 23
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI Po 14/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VI P 241/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Wojciech Jastrzębski, Małgorzata Mackiewicz, Irena Januszczyk
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VII K 84/18
Wydział: VII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: V Nsm 100/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: V Nsm 6/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 1306/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XI C 2105/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 957/16
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XV K 1177/17
Wydział: XV W. Karny
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 8/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Co 1736/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:15
Sygnatura sprawy: II Co 1238/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Co 1795/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 4317/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 2347/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 09:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 2209/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2018-04-24
Sala: 8
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: VIII GUk S 6/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Dagmara Danilewicz-Kuklik
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 8/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII W 5169/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-04-24
Sala: 15
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: II Ns 2662/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: II Ns 3332/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: II Ns 641/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Adam Czech
Data: 2018-04-24
Sala: 26
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: V RC 480/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: VI P 187/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VI P 214/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Jan Samson, Ewa Krystyna Skardzińska
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2105/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-04-24
Sala: 23
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 3105/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-04-24
Sala: 23
Godzina: 11:20
Sygnatura sprawy: VIII GC 206/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 09:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 530/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: XV K 165/18
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XV K 215/18
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: XV K 222/18
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 09:35
Sygnatura sprawy: III Kp 470/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Co 339/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Co 2239/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: VIII GC 226/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: V Nsm 28/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Co 1875/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:15
Sygnatura sprawy: I C 3292/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 8
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 639/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: I C 4066/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: I C 2529/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: VIII GC 1370/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-04-24
Sala: 23
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: I C 2973/16
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: II Ns 3619/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: IV RC 501/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XIII W 71/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-04-24
Sala: 15
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XI C 1106/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XI C 3644/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 10:10
Sygnatura sprawy: XI Cps 8/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: XV K 262/18
Wydział: XV W. Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:50
Sygnatura sprawy: III Kp 477/18
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III Kp 290/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: VIII GUp 10/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 1607/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III Kp 273/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: XIII W 5175/17
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-04-24
Sala: 9
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VII K 181/17
Wydział: VII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III Kp 322/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: XI C 2868/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XI C 3125/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: V RC 59/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 242/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marek Dariusz Rymarski
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: III Kp 321/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 514/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: I C 2641/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2018-04-24
Sala: 8
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 2181/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 11:40
Sygnatura sprawy: VI P 434/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Wojciech Jastrzębski, Małgorzata Mackiewicz, Anna Barbara Aponowicz, Irena Januszczyk
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: VI P 242/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Ewa Krystyna Skardzińska, Jan Samson
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 378/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 363/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: I C 4144/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: II Ns 747/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 11:35
Sygnatura sprawy: II Ns 3917/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: IV RC 101/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: XIII W 5538/17
Wydział: XIII W. Karny
Data: 2018-04-24
Sala: 9
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VII K 341/17
Wydział: VII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VI P 181/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Anna Barbara Aponowicz, Małgorzata Mackiewicz, Wojciech Jastrzębski, Irena Januszczyk
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 1024/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: XI C 3937/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 644/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: V Nsm 90/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: I C 396/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: I C 3832/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: I C 4098/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: II Ns 3933/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 12:55
Sygnatura sprawy: II Ns 4204/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 13:15
Sygnatura sprawy: II Ns 777/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 12:40
Sygnatura sprawy: II Ns 2527/17
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 12:20
Sygnatura sprawy: XI C 2751/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 54/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1015/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2018-04-24
Sala: 1
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 50/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: I C 181/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: IV RC 124/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 3715/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: VI P 483/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: VIII GC 51/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 13:20
Sygnatura sprawy: XI C 3950/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XI C 3792/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: V RNs 151/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: I C 2947/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 13:40
Sygnatura sprawy: IV Nsm 131/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: XIII Ko 595/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Katarzyna Skindzier-Ostapa
Data: 2018-04-24
Sala: 15
Godzina: 13:30
Uwagi: odwołano z terminu
Sygnatura sprawy: II Ns 771/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: II Ns 116/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 13:45
Uwagi: zdjęto
Sygnatura sprawy: VIII GCps 23/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 25
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VI P 436/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 14:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: V Nkd 197/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: V Nsm 76/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 501/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 3888/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: IV Nsm 266/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 14:05
Sygnatura sprawy: IV Nsm 269/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 475/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 4420/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 8
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: I C 3369/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: I C 142/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 14:10
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: I C 3384/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VI U 199/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Wojciech Jastrzębski, Anna Barbara Aponowicz, Małgorzata Mackiewicz, Irena Januszczyk
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 14:20
Sygnatura sprawy: VI P 472/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Jan Samson, Ewa Krystyna Skardzińska
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 14:10
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: VIII GC 1532/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Paweł Hempel
Data: 2018-04-24
Sala: 23
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 207/18
Wydział: II W. Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: III Kp 657/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Ewa Dubij
Data: 2018-04-24
Sala: B 127
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV Nsm 290/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 2524/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Łukasz Maliszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 5
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: VI P 336/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Ławnicy: Małgorzata Mackiewicz, Wojciech Jastrzębski, Anna Barbara Aponowicz, Irena Januszczyk
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 14:35
Sygnatura sprawy: VI P 84/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Ławnicy: Jan Samson, Ewa Krystyna Skardzińska
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: I C 28/18
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 14:40
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: XIII K 83/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: III K 314/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 12:15
Sygnatura sprawy: III K 305/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 282/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: III K 234/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: III K 477/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III K 237/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 169/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 223/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 09:10
Sygnatura sprawy: III K 224/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: III K 221/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III K 217/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: III K 1032/17
Wydział: III Wydział Karny
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 09:45
Sygnatura sprawy: III K 254/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: IIIKo 442/18 XV K 222/16 IIIWzaw 687/2018 1 Ds/188/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 444/18 XV K 694/17 kdł. 579/2017/K15 Ds 1130/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 436/18 IVK 730/13
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 432/18 XV K 215/17 kdł. 589/2017/K15 Ds. 819.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 401/18 XV K 606/16 IIIWzaw 1024/2018 1 Ds. 1.2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: IIIKo 398/18 XV K 986/16 IIIWo 100/2018 Ds/905/2016
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 397/18 XV K 44/15 IIIWzaw 692/2018 1 Ds/1433/2014
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Beata Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: IIIKo 381/18 XV K 1343/12 kdł. 1163/2012/K15 UKS2091/W2M/50/101/2012
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: IIIKo 447/18 XV K 657/17 IIIWo 140/2018 Ds 1258/17
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 08:55
Sygnatura sprawy: III K 443/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 10:00
Sygnatura sprawy: III K 327/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Marcin Kęska
Data: 2018-04-24
Sala: 11
Godzina: 09:50
Sygnatura sprawy: III K 291/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Aneta Kamieńska
Data: 2018-04-24
Sala: 2
Godzina: 11:30
Sygnatura sprawy: III K 230/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: VI U 159/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Maciej Łukaszewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: VIII Gzd 53/16
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: VI U 231/16
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: XIII Kp 60/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Małgorzata Sawicka
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:55
Sygnatura sprawy: VIII GReu 1/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Ewa Kurowska
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: IV RC 707/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Monach - Lisowska
Data: 2018-04-24
Sala: 19
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: VI P 383/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Irena Opolska
Data: 2018-04-24
Sala: 30
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: VI U 475/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: IV RC 351/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: IIIKo 507/18 III K 95/18 kdł. 199/2018/K3 PR Ds 484.2018
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia:  Andrzej Gołaszewski
Data: 2018-04-24
Sala: 10
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: VI P 480/17
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Marta Kiszowara
Data: 2018-04-24
Sala: 31
Godzina: 11:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 2206/17
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Małgorzata Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 08:00
Sygnatura sprawy: VIII GC 294/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Anna Monika Wiszenko
Data: 2018-04-24
Sala: 8
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: III Kp 706/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: III Kp 707/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: III Kp 708/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Anna Jacyniewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: III K 336/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: VI P 33/18
Wydział: VI Wydział PiUS
Sędzia: Dorota Michalak
Ławnicy: Teresa Olszówka, Weronika Monika Roszkowska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: IV RC 197/17
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 08:10
Sygnatura sprawy: XIII K 95/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 09:00
Sygnatura sprawy: XIII K 88/18
Wydział: XIII W. Karny
Sędzia: Alina Dryl
Data: 2018-04-24
Sala: 3
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: VIII GUo 1/18
Wydział: VIII W. Gosp.
Sędzia: Iwona Hulko
Data: 2018-04-24
Sala: 27
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: V RNs 80/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: III K 289/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Andrzej Kochanowski
Data: 2018-04-24
Sala: 33
Godzina: 08:45
Sygnatura sprawy: XI C 572/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 09:30
Sygnatura sprawy: I C 3737/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 10:20
Sygnatura sprawy: XI C 3089/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 11:50
Sygnatura sprawy: XI C 519/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 12:30
Sygnatura sprawy: V Nsm 88/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 12:10
Sygnatura sprawy: V RC 622/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 12:50
Sygnatura sprawy: V RC 567/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 13:00
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: V Nkd 51/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: V RNs 206/18
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Dorota Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 18
Godzina: 13:30
Sygnatura sprawy: V RC 559/17
Wydział: V Wydział Rodzinny
Sędzia: Barbara Półtorak
Data: 2018-04-24
Sala: 17
Godzina: 08:30
Uwagi: zdjęto z wokandy
Sygnatura sprawy: III K 350/18
Wydział: III Wydział Karny
Sędzia: Beata Maria Wołosik
Data: 2018-04-24
Sala: 13
Godzina: 12:00
Sygnatura sprawy: IV RNs 136/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 08:15
Sygnatura sprawy: IV Nsm 68/18
Wydział: IV Wydział Rodzinny
Sędzia: Katarzyna Kozłowska
Data: 2018-04-24
Sala: 20
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 3929/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 14:45
Sygnatura sprawy: I C 3699/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 09:20
Sygnatura sprawy: II Co 224/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:30
Sygnatura sprawy: II Co 153/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Anna Wyszomirska
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 10:40
Sygnatura sprawy: I C 2863/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Iwona Sobolewska-Derman
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 14:55
Sygnatura sprawy: I C 866/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Małgorzata Agnieszka Głos
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: I C 3749/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 15:00
Sygnatura sprawy: I C 4101/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 
Godzina: 15:05
Sygnatura sprawy: I C 2460/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Data: 2018-04-24
Sala: 29
Godzina: 14:50
Sygnatura sprawy: II Ns 1027/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 08:30
Sygnatura sprawy: I C 3790/17
Wydział: I Wydział Cywilny
Sędzia: Sławomir Głowacki
Data: 2018-04-24
Sala: 22
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: II Ns 3951/17
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Gąsowska
Data: 2018-04-24
Sala: 32
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: II Ns 572/18
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 14:15
Sygnatura sprawy: II Ns 1697/09
Wydział: II W. Cywilny
Sędzia: Krzysztof Kujawa
Data: 2018-04-24
Sala: 28
Godzina: 14:30
Sygnatura sprawy: XI C 3788/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 08:40
Sygnatura sprawy: XI C 2177/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 08:50
Sygnatura sprawy: XI C 3159/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 14
Godzina: 13:00
Sygnatura sprawy: XI C 179/18
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Anna Wołkowycka-Kuźmińska
Data: 2018-04-24
Sala: 16
Godzina: 13:50
Sygnatura sprawy: XI C 1693/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 14:00
Sygnatura sprawy: XI C 714/16
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Agnieszka Dąbrowska
Data: 2018-04-24
Sala: 21
Godzina: 14:10
Sygnatura sprawy: XI C 3173/17
Wydział: XI W. Cywilny
Sędzia: Katarzyna Stankiewicz
Data: 2018-04-24
Sala: 14
Godzina: 12:50