Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki.


Plany działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:


Oświadczenia o stanach kontroli zarządczej:


Sprawozdania z wykonania  planu działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-24 11:30 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-29 14:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-03-29 14:09 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-31 14:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-31 14:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-12 11:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-12 12:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-12-31 10:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-12-31 10:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-28 15:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-30 15:07 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-30 15:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-24 10:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-12-22 12:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-11 11:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-11 11:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 14:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-12-23 13:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-13 09:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-12-28 14:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-03-15 15:26 Michał Gadomski Porównanie