Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu ofertowym na świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania ofertowego: G-230-33/22
Termin składania ofert ustalono na dzień 22 listopada 2022 r. godz. 10:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Konserwacja zasilaczy awaryjnych UPS oraz wymiana akumulatorów w UPSach centralnych.Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: LINK

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w części komunikacyjnej budynku Sądu w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży wydawnictw prawniczych.


Nr postępowania przetargowego: G-221-10/22
Termin składania ofert ustalono na dzień 08 listopada 2022 r. na godz. 12:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na najemcy pomieszczenia znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 o powierzchni użytkowej 16,89 m2 przeznaczonego na cele handlowo-usługowe.


Nr postępowania przetargowego: G-221-9/22
Termin składania ofert ustalono na dzień 04 listopada 2022 r. na godz. 12:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Białymstoku przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania: G-230-31/22
Termin składania ofert ustalono na dzień: 28 września 2022 r. na godz. 12:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku dotyczące dostawy i wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na sali rozpraw numer IV mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia i dopracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla sali numer IV – możliwość odbycia wizji lokalnej w dni robocze po wcześniejszym umówieniu. Kubatura sali: 434,62 m2. Zamawiający – Sąd Rejonowy w Białymstoku - może udostępnić rzut techniczny sali rozpraw.

 

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Białymstoku – udostępnia w załączeniu opis przedmiotu zamówienia dla sal rozpraw o mniejszej kubaturze w celu dopracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla sali rozpraw numer IV po odbyciu wizji lokalnej.

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm działających w branży usług IT oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów oraz opisu związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

 

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 7 września 2022 r. do godz. 8:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..