Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: LINK
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-07-31 15:18 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-07-31 15:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-07-31 15:20 Michał Gadomski Porównanie