Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy w/w usług.


Nr postępowania ofertowego: G.222.9.2023
Termin składania ofert ustalono na dzień 25 sierpnia 2023r. do godz. 10:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.