Na podstawie art. 23 ust. 1  ustawy z dnia z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2021.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw oraz w pokoju przesłuchań  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania: I-043-1/21(2)

Termin składania ofert ustalono na dzień: 04 marca 2021r. na godz. 15:30.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania do zamawiającego należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę serwisu dystrybutorów wody pitnej na potrzeby interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania:  G-230-04/21

Termin składania ofert ustalono na dzień: 03 marca 2021r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania do zamawiającego należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza postępowanie ofertowe na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 103 w Białymstoku, z przeznaczeniem na prowadzenie gastronomii (bufetu).


Nr postępowania:  G-221-2/21

Termin składania ofert ustalono na dzień: 26 stycznia 2021 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę i montaż ujęć - dystrybutorów wody pitnej na potrzeby interesantów i pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania:  G-230-39/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 21 grudnia 2020 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania do Zamawiającego należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły w załącznikach.

Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Konserwację instalacji elektrycznych Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-26-13/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 11 grudnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 761589-N-2020

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.