Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na: „realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania: G-230-3/23

Termin składania ofert ustalono na dzień 30 stycznia 2023 r. godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

 

Warunki postępowania (Plik pdf, 147.84 KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (Plik docx, 17.61 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczenia (Plik docx, 14.24 KB)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (Plik pdf, 180.48 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-01-24 14:57 Michał Gadomski