Na podstawie art. 23 ust. 1  ustawy z dnia z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710,  Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2023.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-03-23 12:14 Michał Gadomski