Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

inspektor: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Białymstoku, rozpoznał wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o zastosowanie w stosunku do podejrzanego Sylwestra Z. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W ocenie Sądu, dotychczas zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Sylwestra Z. zarzucanych mu czynów.

Jednocześnie Sąd uznał, że zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie jest niezbędnym środkiem zapobiegawczym w przypadku tego podejrzanego albowiem nie zostało uprawdopodobnione istnienie szczególnych przesłanek procesowych warunkujących zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym ( np. obawa ucieczki lub ukrywania się, tzw matactwa procesowego, czy grożącej surowej kary pozbawienia wolności).

Postanowienie nie jest prawomocne.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym w sprawie o sygn. XIII K 1125/20 dot. Kazimierza M. oskarżonego o czyn z art. 217 § 1 kk (sprawa naruszenia nietykalności cielesnej poprzez odsłonięcie fragmentu piersi na wiecu wyborczym) tutejszy Sąd skierował ww. sprawę na rozprawę główną, której termin wyznaczył na 20 maja 2021 r., godz. 11:00, s. XIV.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym została rozpoznana sprawa o sygn. akt III K 134/21 dotycząca znęcania się nad zwierzęciem, w ten sposób, że w dniu 19 listopada 2020 r w Białymstoku oskarżony wyrzucił psa rasy „mieszaniec” z okna mieszkania położonego na 8 piętrze budynku, co w następstwie upadku z dużej wysokości spowodowało jego zejście śmiertelne i stanowi przypadek działania ze szczególnym okrucieństwem. tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Nadto, orzekł wobec oskarżonego zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 (piętnastu) lat i zasądził nawiązkę w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczony został oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w niniejszej sprawie. Oskarżony został zobowiązany do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu : kwotę 300 złotych tytułem opłaty i obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 815,20 złotych.


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym  została rozpoznana sprawa o sygn. akt XIII K 1736/20 dotycząca Daniela M. oskarżonego o to, że w dniu 27 grudnia 2017 r. w Białymstoku podczas przewożenia do izby wytrzeźwień oraz w Komisariacie IV Policji w Białymstoku, znieważył funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych między innymi w ten sposób, że wyzywał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził im pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę że będą spełnione, naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy Policji poprzez ugryzienie go w palec wskazujący lewej ręki  oraz poprzez oplucie jednego z funkcjonariuszy Policji tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zb. z art. 190 § 1 kk w zb. z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk

Sąd w dniu dzisiejszym wydał wyrok w którym uznał oskarżonego Daniela M. za winnego popełnienia zarzucanego czynu i wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie ww. kary Sąd warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata i oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora, zobowiązując oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Jednocześnie zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesięciu)  złotych tytułem opłaty oraz kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych za postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1883/20 sprawa Piotra R. oskarżonego o czyn z art. 160 § 1 kk i inne (pożar hali na Dojlidach). Termin: 9 grudnia 2021 r., godz. 9:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (sprawa dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 10 grudnia 2021 r., godz. 14:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że począwszy od 18 maja 2020 r., zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, w ramach współpracy z mediami, realizowane będą na uprzednio obowiązujących zasadach.

Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że współpracą z mediami w kwestii wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń lub sytuacji nadzwyczajnych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, tzw. koronawirusem, z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości zajmuje się Pani Agnieszka Borowska Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości (tel. 790 700 159).
 
Nadto, zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w ramach współpracy z mediami realizowane będą poprzez: publikowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku (www.bialystok.sr.gov.pl) informacji prasowych o toczących się postępowaniach sądowych i komunikatów dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku, oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez dziennikarzy w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź telefonicznej (tel. 609 303 080).

W dniach 14 - 18 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 14 grudzień 2020 r., godz. 11:45, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 18 grudzień 2020 r., godz. 11:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 7 - 11 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 7 grudzień 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 8 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 2–7 grudnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 4 grudzień 2019 r., godz. 14:15, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 5 grudzień 2019 r., godz. 11:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Nadto, Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w sprawie o sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) dot. Kamila Z. i innych w związku ze zwolnieniem lekarskim sędziego referenta zostało wydane zarządzenie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na 6 grudnia 2019 r. Nowy termin rozprawy to 17 stycznia 2020 r., godz. 10:00, s. VIII.

W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 •  sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 31 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku, 
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 3 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.