Poniżej przedstawiamy informację o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1640).

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku