Wykaz sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

 • SSO Paweł Dzienis - Prezes Sądu

I Wydział Cywilny

 • Joanna Kobeszko - Przewodniczący wydziału
 • Anna Szurbak - Parfieniuk- Zastępca przewodniczącego
 • Elżbieta Andrysewicz
 • Marek Dąbrowski
 • Małgorzata Agnieszka Głos
 • Sławomir Głowacki
 • Alina Krejza - Aleksiejuk - Wiceprezes - Koordynator Biura Prasowego
 • Karolina Matyjaszek - Minta
 • Katarzyna Pannert
 • Iwona Sobolewska - Derman
 • Paweł Szponar (del. do Ministerstwa Sprawiedliwości na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 2 usp)

II Wydział Cywilny

 • Małgorzata Frankowska- Przewodniczący wydziału
 • Katarzyna Gąsowska
 • Janusz Tadeusz Gosiewski
 • Krzysztof Kujawa
 • Katarzyna Małyszko
 • Marta Radziwon
 • Piotr Trzeciakowski

Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego

 • Adam Czech - Kierownik sekcji
 • Katarzyna Orzel

III Wydział Karny

 • Marcin Kęska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Jamiołkowska - Zastępca przewodniczącego
 • Justyna Ewa Gosiewska
 • Aneta Kamieńska
 • Andrzej Kochanowski
 • Piotr Markowski (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych)
 • Tomasz Pannert
 • Barbara Paszkowska
 • Marek Dariusz Rymarski
 • Beata Maria Wołosik - (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Piotr Wypych - Wiceprezes

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym

 • Beata Sopek - Kierownik sekcji
 • Ewa Dubij
 • Anna Jacyniewicz
 • Dorota Sosna (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas nieokreślony na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Dorota Gąsowska - Przewodniczący wydziału
 • Elżbieta Dorota Cylwik - Zastępca przewodniczącego
 • Ewa Czajkowska
 • Małgorzata Guszcz - Niewiadomska
 • Iwona Hulko (del. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. na podstawie art. 77§ 1 pkt. 1 usp)
 • Bożena Kruk
 • Barbara Monach - Lisowska
 • Wiesława Niemyjska
 • Katarzyna Nowak
 • Katarzyna Kozłowska
 • Barbara Półtorak

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Dorota Michalak - Przewodniczący wydziału
 • Maciej Łukaszewicz - Zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Kałużny
 • Marta Kiszowara

VIII Wydział Gospodarczy

 • Wojciech Orzel - Przewodniczący wydziału
 • Ewa Kurowska - Zastępca przewodniczącego
 • Artur Andrysewicz
 • Katarzyna Anna Dąbrowska - Doroszczyk
 • Dagmara Danilewicz - Kuklik
 • Paweł Andrzej Hempel
 • Aleksandra Jamróz
 • Anna Komarewska
 • Izabela Katarzyna Perkowska
 • Marta Barbara Rękawek-Pachwicewicz (koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych)
 • Anna Monika Wiszenko

XI Wydział Cywilny

 • Aneta Kaftańska - Przewodniczący wydziału
 • Anna Wołkowycka - Kuźmińska - Zastępca przewodniczącego
 • Anna Gutowska
 • Wojciech Jabłoński
 • Anna Urszula Kochanowska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Maliszewski
 • Emilia Podgajecka - Cilulko
 • Katarzyna Stankiewicz

XIII Wydział Karny

 • Katarzyna Skindzier - Ostapa - Przewodniczący wydziału
 • Agnieszka Jurzyk - Zastępca przewodniczącego
 • Magdalena Beziuk - Gawęcka
 • Ewa Dakowicz
 • Alina Dryl
 • Andrzej Gołaszewski
 • Krzysztof Kozłowski
 • Grażyna Dorota Redos - Kryńska
 • Małgorzata Sawicka

 

Powyższy wykaz nie uwzględnia czasowych delegacji sędziów do wykonywania czynności orzeczniczych w niepełnym wymiarze orzekania w innym wydziale.