OGŁOSZENIE Nr K.1133.40.2023 z dnia 19 października 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 4 (I Wydział Cywilny, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, XIII Wydział  Karny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy(w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

  1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
  2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
  3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
  4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
  5. uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K.111.8.2023 z dnia 12 października 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego).

- ilość etatów: 2 etaty
- miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

 

1. Główne obowiązki:

  • protokołowanie na rozprawach sądowych,
  • terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego/referendarza,
  • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt sądowych oraz urządzeń służących do rejestrowania,
  • wysyłanie wezwań, postanowień i odpisów,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz zleconych przez przełożonych.