OGŁOSZENIE Nr K.1131.18.2024 z dnia 16 lutego 2024 r.Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 5 (Wydział Cywilny, Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, Wydział  Karny, Wydział Ksiąg Wieczystych, Oddział Finansowy)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy(w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:
1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5. uczestnictwo w rozprawach.

OGŁOSZENIE Nr K.1131.2.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 7 (I Wydział Cywilny, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów, XI Wydział Cywilny, XII Wydział KRS, XIII Wydział  Karny, Biuro Podawcze)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy(w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)