Przewodniczący Wydziału - sędzia Joanna Kobeszko
 

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. cywilnych: 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 305, piętro III
faks: 85 66 56 301
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk


Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.), w tym:

  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza;
  • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw;
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych procesowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:54 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 12:24 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-18 15:24 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-21 11:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-25 15:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-12 15:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-13 08:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-01 10:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-17 12:09 Michał Gadomski Porównanie