Przewodniczący Wydziału - sędzia Joanna Kobeszko

Przyjmuje interesantów w piątki od 14:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Anna Szurbak - Parfieniuk

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
tel. 85 665 62 01 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
pok. A 305, piętro III
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk


Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.), w tym:

  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 100.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza;
  • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw;
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych procesowych.

Pozwy i wnioski powinny być składane do II Wydziału Cywilnego tutejszego sądu.


Właściwość terytorialna

Właściwość terytorialna

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:54 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-05 12:24 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-18 15:24 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-21 11:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-25 15:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-12 15:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-02-13 08:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-01 10:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-17 12:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 13:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 13:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 13:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 14:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 14:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-01 08:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-01 08:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:01 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-10-05 11:23 Michał Gadomski Porównanie