Przewodniczący Wydziału - sędzia Krzysztof Kujawa

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Ewa Kołodziej - Dubowska

 

Telefon do Biura Obsługi Interesanta ws. cywilnych: 85 66 56 510

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. B 321, piętro III
faks: 85 66 56 302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Droździewicz


Do zakresu działania II Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, w tym spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.), w tym:

  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza;
  • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw;
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych procesowych.

Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, nie będące sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.) rozpoznawane są w Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:58 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 08:16 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 08:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-02 07:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-11-05 08:45 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 07:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 07:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-30 07:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-03 13:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-03 09:50 Piotr Mosiejewski Porównanie