Kierownik Sekcji - Beata Sopek

Przyjmuje interesantów we wtorki od 13:00 do 14:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

 

Informacji o prowadzonych w sekcji sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Sekcji
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. B 132, piętro I
tel. 85 665 62 16 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Andrysewicz


Właściwość terytorialna

 

Do zakresu działania Sekcji do spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym w III Wydziale Karnym należy rozpatrywanie spraw z kategorii czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Białymstoku - dla miasta Białystok oraz gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.

Zakres spraw rozpoznawanych w Sekcji  do spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym:

1. wnioski składane na etapie postępowania przygotowawczego karnego i karnego skarbowego dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności:

 1. o zastosowanie lub przedłużenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
 2. o przedłużenie, utrzymanie, utrzymanie i dalsze stosowanie oraz oznaczenie terminu stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowanie w toku śledztwa lub dochodzenia,
 3. o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego,
 4. o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa,
 5. o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego w oparciu o przepisy Kodeksu karnego skarbowego,
 6. o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 7. o przedłużenie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym na dalsze okresy,
 8. o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową,
 9. o przesłuchanie osoby w trybie art. 185a - 185c kpk,
 10. o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 11. o udzielenie pomocy sądowej skierowane z innych sądów,
 12. o zastosowanie środka detencyjnego wobec cudzoziemca (umieszczenie w ośrodku lub w areszcie, przedłużenie pobytu w ośrodku lub w areszcie, zmianę miejsca pobytu cudzoziemca),
 13. o odebranie od podejrzanego oświadczenia o zrzeczeniu się przez niego z korzystania z prawa do zakazu jego ścigania na podstawie art. 607e § 3 pkt 7 kpk.

2. zażalenia składane na etapie postępowania przygotowawczego karnego i karnego skarbowego dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych, w szczególności:

 1. na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego,
 2. na zarządzenia prokuratora o odmowie przyjęcia zażalenia,
 3. na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych,
 4. na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego,
 5. na postanowienia prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka,
 6. na postanowienia o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy związanej z pełnioną funkcją,
 7. na zatrzymanie osoby,
 8. na zatrzymanie prawa jazdy,
 9. na postanowienia dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy.

Mapa właściwości terytorialnej

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 13:13 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-10-01 09:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 14:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:41 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 15:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-15 10:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-31 15:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:22 Piotr Mosiejewski Porównanie