Przewodniczący Wydziału - sędzia Wojciech Orzel

Przyjmuje interesantów w piątki od 12:00 do 13:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Ewa Kurowska

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. C 120, piętro I
tel. 85 665 62 08 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Grusza


Do zakresu działania VIII Wydziału Gospodarczego należy rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (art. 4791 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego), w tym:

 • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 100.000 złotych oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów,
 • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w procesie, wszczęte na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
 • inne sprawy, a w szczególności:
  a) sprawy o odtworzenie akt,
  b) sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  c) o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
  d) uznanie albo stwierdzenie wykonalności (nadanie klauzuli wykonalności) wyrokom sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem, jeżeli sąd gospodarczy byłby właściwy do rozpoznania danej sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny,
  e) o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym (przed mediatorem) w sprawie, do której rozpoznania Sąd ten byłby właściwy lub w przypadku gdy sąd skierował sprawę do mediacji.
 • sprawy o ogłoszenie upadłości, sprawy o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu,
 • sprawy upadłościowe po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych,
 • sprawy z zakresu postępowania naprawczego,
 • sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sprawy wszczęte przed sądem upadłościowym rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
 • sprawy o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • rozpoznawanie zażaleń przekazanych do właściwości sądu upadłościowego,
 • rozpoznawanie środków odwoławczych przez sędziego komisarza.

Właściwość terytorialna

Mapa właściwości terytorialnej

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 13:46 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-09-07 11:34 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-07 11:35 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-07 11:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 15:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-10 12:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-06-30 07:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:23 Piotr Mosiejewski Porównanie