Przewodniczący Wydziału - starszy referendarz Anna Wyszomirska

Przyjmuje interesantów w czwartki od 11:00 do 12:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Za-ca Przewodniczącego Wydziału - starszy referendarz Bogna Kosowska

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. E 009, parter
tel. 85 665 62 44 - Archiwum KW
tel. 85 665 62 09
tel. 85 665 62 47 - wskazane numery telefonów nie służą do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Breczko


Do zakresu działania IX Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpatrywanie spraw o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.).


Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu (art. 6262 § 1 kpc).
Wniosek, który nie został opłacony podlega zwrotowi bez wezwania do uiszczenia opłaty (art. 5111 kpc).
Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym reguluje ustawa z  dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
Do wniosku należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej (art. 6262  § 3 kpc). Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania (art. 6269  kpc).

W IX Wydziale Ksiąg Wieczystych obowiązuje automatyczny przydział spraw do referatów poszczególnych referendarzy. Przewodniczący wydziału nie posiada legitymacji do zmiany referenta w sprawie.


Sprawy wieczystoksięgowe rozpoznawane się zgodnie z kolejnością wpływu do danego referatu. Przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy/spraw poza kolejnością wpływu do danego referatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Składając wniosek o zmianę kolejności rozpoznania sprawy należy wykazać zasadność wniosku stosownym dokumentem (np. załączyć kserokopię umowy przedwstępnej sprzedaży).


Art. 6266 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
§ 1. O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu. Za chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu.
§ 11. Za chwilę wpływu wniosku o wpis złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uważa się godzinę, minutę i sekundę umieszczenia wniosku w systemie.
§ 2. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane za złożone równocześnie.

§ 79 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. - Regulamin urzędowania  sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.)
1. Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.
2. Poza kolejnością określoną w ust. 1, na terminy rozpraw lub posiedzeń należy kierować sprawy pilne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w ust. 1.


Właściwość terytorialna

Obszar właściwości miejscowej IX Wydziału Ksiąg Wieczystych obejmuje miasto Białystok oraz gminy Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2548 ze zm.).

Mapa właściwości terytorialnej

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 13:48 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 12:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-13 10:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-14 08:30 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-05-06 13:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-17 19:33 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-17 19:36 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-18 08:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-18 08:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-18 08:44 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-04 11:15 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-10-01 14:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-12-11 09:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-03 12:35 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-04 19:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-15 12:01 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-06 14:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-05 11:31 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-04 10:01 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-02 11:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-02 11:05 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-04 09:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-02 23:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-04 11:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-02-02 10:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-02 11:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-03-31 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-02 11:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-05-06 08:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-06-02 10:37 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-02 13:43 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-08-03 09:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-07 11:26 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-10-01 13:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-11-03 09:56 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-12-03 12:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-01-04 10:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-02-02 08:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-02-14 13:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-03-02 10:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-04-05 08:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 15:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 15:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:23 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-20 13:46 Michał Gadomski Porównanie