Przewodniczący Wydziału - sędzia Aneta Kaftańska

Przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9:00 do 10:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Anna Wołkowycka - Kuźmińska

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 322, piętro III
tel. 85 665 62 11 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Kierownik Sekretariatu
Łukasz Ławreszuk


Do zakresu działania XI Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, nie będących sprawami egzekucyjnymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.), w tym:

  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;
  • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza;
  • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw;
  • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych procesowych.

Właściwość terytorialna

ckrkws

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 14:04 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-05-23 15:17 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-26 08:12 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-01 11:59 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 15:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-20 08:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-02 13:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-09 14:49 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-27 13:22 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:23 Piotr Mosiejewski Porównanie