III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Kierownik Zespołu
Anna Malewicz

dyżury: wtorek, środa, piątek
pok. E 409, tel. 85 665 64 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. E 407, piętro IV
tel. (85) 665 64 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Kuratorzy zawodowi:

 • Beata Goworko - Składanek - środa, piątek
  pok. E 412, tel. 85 665 64 23, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Łukasz Fiedorowicz - wtorek, piątek
  pok. E 411, tel. 85 665 64 33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Jaszkowska - poniedziałek, środa
  pok. E 411, tel. 85 665 64 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ela Mirosławska - poniedziałek, czwartek
  pok. E 403, tel. 85 665 64 26, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agata Mudź - poniedziałek, środa
  pok. E 403, tel. 85 665 64 25, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bernarda Nikitorowicz - środa, piątek
  pok. E 403, tel. 85 665 64 26, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Małgorzata Ołdakowska - poniedziałek, czwartek
  pok. E 410, tel. 85 665 64 35, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Szynkiewicz - wtorek, czwartek
  pok. E 403, tel. 85 665 64 25, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Żylińska - poniedziałek, środa
  pok. E 412, tel. 85 665 64 36, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Mońki, Supraśl i Wasilków.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071):
Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.

 

Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:19 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-07-03 08:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-19 09:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-10-10 12:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 08:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-01-04 09:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-28 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-08-31 09:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-24 14:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-24 14:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-27 13:04 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 11:46 Piotr Mosiejewski Porównanie