IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Kierownik Zespołu
Joanna Hoffman
pok. E 408, tel. 85 665 64 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Zespołu
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. A 407, piętro IV
tel. (85) 665 64 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Kuratorzy zawodowi:

 • Małgorzata Baziuk - wtorek, piątek
  pok. E 407, tel. 85 665 64 30, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Monika Kozłowska - poniedziałek, czwartek
  pok. A 407, tel. 85 665 64 30, tel. kom. 509 057 438; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Małgorzata Sulewska - wtorek, czwartek
  pok. E 406, tel. 85 665 64 27, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Kazimieruk - wtorek, piątek
  pok. E 404, tel. 85 665 65 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Danuta Praczuk - poniedziałek, środa
  pok. E 404, tel. 85 665 64 29, tel. kom. 572 194 277; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wojciech Kędzia - środa, piątek
  pok. E 406, tel. 85 665 64 27, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Łukasz Szekowski - wtorek, czwartek
  pok. E 404, tel. 85 665 64 29, tel. kom. 572 194 300; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Maria Pawluczuk - Kasacka - poniedziałek, środa
  pok. E 406, tel. 85 665 64 27, tel. kom. 572 194 266; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Właściwość terytorialna Zespołu: miasto Białystok oraz gminy Choroszcz, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Krypno, Łapy, Michałowo, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Zabłudów. 

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. nr 98 poz. 1071):
Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Art. 2. 1. Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi",
2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".

2. Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Art. 3. 1. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

2. Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.

 

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się wykonywaniem orzeczeń sądowych poprzez pełnienie nadzorów orzekanych przez Sąd w sprawach nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub wykazują przejawy demoralizacji, w sprawach osób, którym Sąd ograniczył władzę rodzicielską lub zobowiązał do poddania się leczeniu odwykowemu. Kuratorzy rodzinni wykonują postanowienia Sądu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz orzeczenia o obecności kuratora przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd. Przeprowadzają wywiady środowiskowe w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym.

 

Kuratorzy sądowi współpracują z organami samorządu terytorialnego, administracją państwową oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką, pomocą i resocjalizacją w środowisku otwartym. Kuratorzy sądowi wykonują czynności w terenie oraz pełnią stałe dyżury w sądzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 12:25 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 11:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-21 11:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-11-29 12:37 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-26 13:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-28 13:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-09 13:25 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-09 13:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-20 15:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:48 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-01-12 09:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-14 11:53 Piotr Mosiejewski Porównanie