Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić jedynie na wniosek podmiotów wymienionych w § 38 i § 39 w/w Rozporządzenia. Wzór wniosku zamieszczony został w załączniku nr 2. Pisemny wniosek o przekazanie powinien zawierać wszystkie informacje wymagane § 38 ust. 4 cytowanego we wstępie Rozporządzenia zaś w przypadku wniosku o darowiznę informacje wymagane § 39 ust. 4.

Odbiór składników majątku, które zostaną przekazane lub darowane jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Decyzję w przedmiocie przekazania bądź darowizny składników majątkowych poszczególnym jednostkom podejmie Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne mogą ubiegać się o sprzedaż składników majątku wymienionego w załączniku nr 1 składając pisemną ofertę zawierającą:

  • Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę.
  • Wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem ceny za poszczególne składniki majątku.
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz oświadczenie, że zakupione składniki zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt kupującego i jego staraniem.
  • Telefon kontaktowy.


Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku Sądu w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki. Wnioski, o których mowa wyżej należy składać do dnia 7 czerwca 2018 r. w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój C439 bądź drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Składniki majątku będą udostępniane do obejrzenia w dniach 1 i  4 czerwca 2018 r. w godzinach 11:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Tomaszem Biesiadą, telefon 85 6656505. Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasz Biesiada, tel. 85 66 56 505.

 

Załącznik nr 1 (Plik xlsm, 47.66 KB)

Załącznik nr 2 (Plik doc, 29.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-05-28 15:20 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-05-28 15:21 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-28 15:35 Michał Gadomski Porównanie