Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 350) z dniem 1 stycznia 2019 r. zniesiony został V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Dotychczasowe postępowania oraz czynności wykonywane w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich z dniem wprowadzenia powyższej zmiany przejmuje IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2019-01-03 10:53 Anna Tworkowska