Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne.

Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie (Plik docx, 20.58 KB)

Załącznik nr 1 (Plik xlsx, 47.87 KB)

Załącznik nr 2 (Plik doc, 29.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-04-10 15:25 Michał Gadomski