Wszelkich wpłat  należy dokonywać na konta bankowe dostępne na stronie internetowej Sądu https://bialystok.sr.gov.pl/informacje/konta-bankowe.

Zakupu e-znaków opłaty sądowej należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-03-16 11:01 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-16 11:02 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-18 14:39 Anna Tworkowska Porównanie