Zgodnie z zarządzeniem Nr A-021-48/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2020 roku ulega zmianie katalog spraw pilnych, określonych w § 1 ust.1 Zarządzenia Nr A-021-39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 13 marca 2020 r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-04-01 14:38 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-04-01 14:39 Anna Tworkowska Porównanie