Uprzejmie informujemy o zmianach w strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku. W dniu 13 czerwca 2022 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku o utworzeniu Biura Obsługi Interesantów jako odrębnej komórki organizacyjnej.

Biuro Obsługi Interesantów zastąpiło funkcjonujące już w ramach Oddziału Administracyjnego dotychczasowe Biuro Obsługi Interesanta. Funkcjonowało ono faktycznie od około 15 lat i powstało w ramach dobrych praktyk w sądownictwie. Nie stanowiło jednak odrębnej jednostki organizacyjnej. Po prawie 15 latach faktycznego funkcjonowania i recypowania przez ustawodawcę do prawa ustrojowego sądów powszechnych takiego rozwiązania systemowego, nadszedł czas na uregulowanie w przepisach wewnętrznych statusu Biura i wydzielenie go z Oddziału Administracyjnego. Nowa jednostka otrzymała nazwę zgodną z przepisami ustrojowymi, podstawę prawną w postaci Zarządzenia Nr A-021-63/22 o jej utworzeniu oraz Regulamin.

Podstawę prawną powyższych zmian stanowi § 25 ust. 1 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2022 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 20221 r., poz. 2046).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-06-21 09:24 Michał Gadomski