Uprzejmie informujemy, że w maju br., po 2 latach przerwy spowodowanej epidemią covid-19, zostały wznowione wizyty uczniów w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, w ramach edukacji prawnej.

W maju i w czerwcu 2022 r. Sąd Rejonowy odwiedziła młodzież III klasy XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, VI klasy Szkoły Podstawowej nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białymstok, studenci Wydziału Prawa UwB oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie. W ramach wizyty w Sądzie nasi goście m.in. poznali podstawowe zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i pracy sędziego, uczestniczyli w rozprawie sądowej, zwiedzali Sąd, w tym największą w regionie salę rozpraw nr IV, Przyjazny pokój przesłuchań, a także wysłuchali prelekcji kuratora sądowego nt. cyberprzemocy lub obejrzeli prezentację multimedialną nt. spraw sądowych pozostających w zainteresowaniu Biura Prasowego. Kolejni zadowoleni uczniowie opuścili mury sądowe rozszyfrowując znaczenie sentencji widniejącej przed wejściem do Sądu "Iustitias vestras iudicabo".

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-06-28 12:40 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2022-06-28 12:42 Michał Gadomski Porównanie