W dniach 12-16 września 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odbywa się wizyta sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej: Grecji, Hiszpanii i Słowenii, uczestników międzynarodowej wymiany, organizowanej w ramach „Exchange Programme” przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z European Judicial Training Network (EJTN).

Podczas wizyty uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz będą uczestniczyć w rozprawach.

Program wymiany stażowej realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, której partnerem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami porządku prawnego państw, jak również strukturą organów wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, ich funkcjonowaniem i najważniejszymi zadaniami.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-09-12 13:52 Michał Gadomski