W związku z obchodzonym w dniu 20 października 2022 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 17-21 października 2022 toku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


1) Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 14:00 - pokój B113 (I piętro)

2) Dyżury Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w Tygodniu Mediacji – 17-21 października 2022 roku
- od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym harmonogramem

Harmonogram dyżurów mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniach 17-21.10.2022 r.

I.  PONIEDZIAŁEK 17.10.2022

1. 7:30-8:30 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Wojciech Lutrzykowski (tel. 794770534),
2. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Tomasz Kuczyński (tel. 510403810),
3. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewa Leśnikowska (tel. 691305181),
4. 8:30 — 9:30 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Robert Opaliński,
5. 8:30-9:30 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Robert Opaliński (tel. 693366418),
6. 9:30 - 10:30 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Kinga Romaniuk,
1. 10:00-11:00 - dyżur osobisty w pokoju mediacyjnym SR w Białymstoku - mediator Tomasz Kuczyński,
2. 13:00 - 14:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Ewelina Kozak,

II. WTOREK 18.10.2022

1. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Kinga Romaniuk (tel. 792248002),
2. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Tomasz Kuczyński (tel. 510403810),
3. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewa Leśnikowska (tel. 6913 05181),
4. 9:00-10:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Anna Malinowska (tel. 503553890),
5. 9:00-10:00 - dyżur osobisty w pokoju mediacji w SR w Białymstoku - mediator Monika Matulewicz-Rutkowska,
6. 9:00-10:00 - dyżur osobisty w pokoju mediacji w SR w Białymstoku - mediator Marta Firfa,
7. 12:00-15:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Michał Sykała,

III. ŚRODA 19.10.2022

1. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Tomasz Kuczyński (tel. 510403810),
2. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewa Leśnikowska (tel. 691305181),
3. 13:00-14:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Michał Dmochowski (tel. 506799818),
4. 14:00-15:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewelina Kozak (tel. 604277714),

IV. CZWARTEK 20.10.2022

1. 7:00-8:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Ewa Leśnikowska,
2. 7:00-8:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Michał Dmochowski,
3. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Tomasz Kuczyński (tel. 510403810),
4. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewa Leśnikowska (tel. 691305181),
5. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Katarzyna Szubzda (tel. 883627327),
6. 9:00-12:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji prży Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a — mediator Stanisław Dek,
7. 12:00-13:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Monika Matulewicz-Rutkowska (tel. 602692172),
8. 12:00-15:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Michał Sykała,

V. PIĄTEK 21.10.2022

1. 7:30-8:30 - dyżur telefoniczny we współprac z SR w Białymstoku - mediator Łukasz Mościcki (tel. 515369619),
2. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku- mediator Tomasz Kuczyński (tel. 510403810),
3. 8:00-9:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Ewa Leśnikowska (tel. 691305181),
4. 9:00-12:00 - dyżur osobisty w siedzibie Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku przy ul. Przejazd 2a - mediator Stanisław Dek,
5. 12:00-13:00 - dyżur telefoniczny we współpracy z SR w Białymstoku - mediator Marta Firfa (tel. 604898893)

 

3) Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w 2022 roku

LP. / DATA / MIEJSCE / DZIAŁANIE
1. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / pokój B113 / Dyżury mediatorów w godz. 9:30 - 14:00 wraz z propagowaniem idei mediacji i informacji o Międzynarodowym Dniu Mediacji oraz Tygodniu Mediacji w 2022 roku
2. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Rozdysponowanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji wśród uczestników posiedzeń na salach rozpraw, a także rozpowszechnienie plakatów w miejscach najczęściej uczęszczanych przez interesantów
3. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Zachęcenie przez sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku, uczestników postępowań do udziału w mediacjach. Kierowanie uczestników postępowania na dyżury mediatorów propagujące ideę mediacji
4. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku o wydarzeniach organizowanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w czasie Tygodnia Mediacji
5. 17-21.10.2021 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Przekazywanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji interesantom na Biurze Obsługi Interesanta
6. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Przesłanie wiadomości e-mail do Dyrektorów Szkół Licealnych w Białymstoku z propozycją zorganizowania spotkania on-line uczniów z mediatorem
7. 17-21.10.2022 / Sąd Rejonowy w Białymstoku / Dyżury telefoniczne mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku