Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny zawiadamia Państwo jako pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie XIII K 1885/22 dot. oskarżonego Stephane Michela Kociszewskiego, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023r. o godz. 12:30 sala III w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Stawiennictwo nieobowiązkowe.


Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach:

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenia mu określonej kary lub środka karnego orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 387 § 1 kpk).
Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzania rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 kpk).


Lista osób pokrzywdzonych w niniejszej sprawie.

1. Andrzej Kozioł
2. Łukasz Janusz Chrostowski
3. Bogusław Ciesnowski
4. Krzysztof Wnorowski
5. Bogdan Kojko!
6. Seweryn Wiesław Janczyński
7. Ryszard Zubrzycki
8. Roman Kozioł
9. Grzegorz Cackowski
10. Edward Wasilewski
11. Daniel Baczyński
12. Tomasz Gryko
13. Dariusz Bogdan Turczyński
14. Piotr Gryncewicz
15. Andrzej Strużyński
16. Mariusz Naumowicz
17. Marek Zalewski
18. Mateusz Zalewski
19. Dariusz Płoński
20. Damian Stańczak
21. Adam Giedrojć
22. Waldemar Zenon Borowski
23. Leszek Broniszewski
24. Paweł Lenkiewicz
25. Wiesław Płoński
26. Waldemar Ostapowicz
27. Dariusz Aleksiejuk
28. Karol Siedlecki
29. Leszek Szabelski
30. Wojciech Mateusz Chrostowski
31. Grzegorz Jarząbski
32. Andrzej Ryszkiewicz
33. Adam Dymiszkiewicz
34. Adam Gałąska
35. Krzysztof Pryzmont
36. Krzysztof Nowik
37. Robert Kurzynowski
38. Patryk Cwaliński
39. Paweł Białobrzeski
40. Zbigniew Jasiński
41. Radosław Nowakowski
42. Łukasz Chomczyk
43. Albert Szczepan
44. Mariusz Kaczmarek
45. Zbigniew Jaroszewski
46. Radosław Masłowski
47. Przemysław Gromada
48. Robert Kostrzewa
49. Marcin Michalski
50. Karol Dranikowski
51. Tomasz Darga
52. Mieczysław Milewski
53. Mateusz Gromada
54. Dawid Siepka
55. Robert Siepka
56. Mariusz Weremiuk
57. Krzysztof Prusator
58. Bogdan Tomkiewicz
59. Agnieszka Szwatro
60. Tadeusz Nadarzyński
61. Krzysztof Goździk
62. Tomasz Grabara
63. Tomasz Lewandowski
64. Krystian Józef Stasiński
65. Rafał Olszewski
66. Bartosz Popko
67. Halina Masalska
68. Dawid Plichta
69. Józef Nowik
70. Marek Rakowicz
71. Sławomir Łapiński
72. Janusz Gieniusz
73. Dariusz Lenkiewicz
74. Michał Barej
75. Janusz Zalewski
76. Krzysztof Weremczuk
77. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-03-23 10:42 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-03-23 10:43 Michał Gadomski Porównanie