Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.021.5.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 13 maja 2023 roku (sobota).

Jednocześnie w dniu 13 maja 2023 roku ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-04-26 13:39 Michał Gadomski