W nawiązaniu do licznych zapytań prasowych Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuję, iż istotnie Pan Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym przez tutejszy Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec ww. sprawie o sygn. XIII K 43/22.

W przedmiotowej sprawie ww. został oskarżony o to, że 21 listopada 2015 roku w nieustalonym miejscu ze skutkiem we W., działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego, w ten sposób, że umieszczając ogłoszenie numer (…) za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego (…), dokonał sprzedaży lampy (…), a następnie po omówieniu warunków transakcji i wpłaceniu przez pokrzywdzonego pieniędzy na wskazany rachunek bankowy numer (…), nie wywiązał się z warunków umowy kupna-sprzedaży wysyłając ekspres do kawy, powodując straty w wysokości 500 zł, czym działał na szkodę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Wyrokiem z 30 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

Niniejsza sprawa została przekazana do rozpoznania Sądowi Rejonowego w Białymstoku postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydanym 10 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. IV Ko 4/22, albowiem większość świadków zawnioskowanych do przesłuchania w tej sprawie zamieszkiwała w pobliżu tutejszego Sądu, a z dala od Sądu Rejonowego we Wrocławiu, do którego pierwotnie skierowano akt oskarżenia.

Akt oskarżenia został skierowany przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.  

W przedmiotowej sprawie wobec Pana Maksymiliana F. nie był stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-12-06 11:56 Michał Gadomski