Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.023.9.2024 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2024 r. z uwagi na konieczność wykonania pilnych prac serwisowych skutkujących brakiem dostępności systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) zamknięte zostają dla interesantów:

biura podawcze IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz Punkt Wydawania Odpisów z Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów oraz Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Jednocześnie tego dnia występować będą utrudnienia w obsłudze interesantów i udzielaniu informacji w oparciu o centralne systemy informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości (tj. system Krajowego Rejestru Sądowego,  Ksiąg Wieczystych oraz Rejestru Zastawów).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2024-05-10 14:56 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2024-05-10 14:58 Michał Gadomski Porównanie